SÜNNETLE YAŞAMAK

     Bu bölümümüzün amacı, Peygamber Efendimizin (asm) yaşayış modelini kendi hayatımızda uygulamak ve O’na (asm) benzemektir. Bu gaye ile her gün hayatımıza yansıtacağımız bir sünneti sizlerle paylaşacağız.

     Bu bölümden en verimli şekilde istifade etmek için, günleri sırasıyla öğrenip uygulamalı, bir gün içindeki sünneti öğrenip yaşamadan diğer günün sünnetine geçilmemelidir.

    

     Peygambere (SAV) İtaatin Önemi Konusunda Bir Ayet-i Kerîme:

     “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.” 

(Âl-i İmrân, 31)

    

     Sünneti İhyanın Önemi Konusunda Bir Hadis-i Şerif:

     Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (sav) bana şöyle buyurdu:

     “Evlatçığım hiçbir kimseye karşı kalbinde bir hile ve kin beslemek olmak­sızın sabahlamaya ve akşamlamaya gücün yeterse bunu mutlaka yap. Sonra bana şöyle dedi: Evlatçığım işte benim sünnetim budur,kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur, kim de beni severse Cennet’te benimle birlikte olur.” 

[İbn Mâce, Mukaddime: 7; Tirmizî, İlim: 2678]

 

     Sünnet Konusunda Bir Bilgi-İlke:

     “Kur’ân-ı Kerim’de Peygamber Aleyhisselam’a, Kitab ile birlikte indirildiği (Nisâ: 113) ve O’nun tarafından da Müslümanlara öğretildiği bildirilen (Bakara: 151) Hikmet, Sünnet’tir.” 

(Taberi, Kurtubi ve Ebulfida tefsirlerinden aktaran M. Asım Köksal, İslâm’da İki Ana Kaynak: Kitab ve Sünnet, TDV Yayınları, Ankara 2005, s. 26.) 

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun