Şafi mezhebine göre rüşvet ile ilgili hükümler nelerdir?

RÜŞVET

Rüşvet, "hak edilmeyen bir şeyi elde etmek veya bir başkasının hak etti­ği şeye ulaşmasına engel olmak için, yetkili bir şahsa verilen mal veya men-faaftir.Hak ve görevlerini bilen, hak ettiği şeyle yetinen, başkasının hak ettiği şeylere göz dikmeyen müslüman kişi, rüşvet almaya veya vermeye asla te­vessül ve tenezzül etmez.Rüşvet almak, vermek veya verilip alınmasına aracılık etmek çok büyük günahtır. Rüşvet, hak edilmeyen bir kazancı bâtıl yolla elde etmektir ki böyle bir kazancın haram olduğunu Kur'ân-ı Kerîm açıkça şöyle ilân etmektedir:

"Ey iman edenleri Mallarınızı aranızda bâtıl yollarla yemeyin." (Nisa 4/29.)

 

Sevgili Peygamberimiz bu işe bulaşanları lânetlemiştir. Konuyla ilgili bir rivayetinde Abdullah b. Ömer (r.a) şöyle demiştir: "Resûlullah (s.a.v), rüşvet vereni de alanı da lanetledi." (Tirmizî, Ahkâm, 9.)

 

Rüşvetin yaygın hale geldiği, rüşvet vermeden hiçbir işin görülemeyece­ği kanaat ve düşüncesinin zihinlerde hâkim olduğu bir ülkede dengeler bozu­lur, ahlâkî değerler altüst olur, insanların birbirlerine ve kamu görevlilerine gü­veni azalır, bu da çözülme ve yıkılma sürecini başlatır.Rüşvet alanlarla verenler, günün birinde bu suçlarının açığa çıkmasından ve rezil rüsvay olmaktan korktukları için tedirgin bir hayat yaşarlar. Rüşvet alanlar, insanların gözünde değerlerini yitirirler ve bunu çok acı bir şekilde bü­tün benliklerinde hissederler.Rüşvet mekanizmasının işlemesine göz yuman bir toplumda haklar zayi olur, güçlüler güçsüzlerin hakkını gasbeder, devletin hakkı bireylere, bireyle­rin hakları da başka bireylere illegal yollarla intikal eder ki, böyle bir toplumun ve devletin temelleri sarsılır, uzun süre yaşamasına imkân kalmaz.Ama kişi uğradığı haksızlıktan kurtulmak veya maruz kaldığı zulmü ba­şından savmak yada hak ettiği bir şeyi elde etmek için başka çıkar yol bula­maz da rüşvet vermek mecburiyetinde kalırsa bu durumda sadece rüşveti alan şahıs günahkâr olur. Çünkü o, başkasının malını haksız sebeple yemiş olmaktadır.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun