Mükellefiyet Ne Zaman Başlar?

Kişinin mükellefiyet altına girmesi ve dinî hükümlerden sorumlu tutulabilmesi için,


a. Müslüman,


b. åkıl,


c. Bâliğ olması şarttır. Buna göre mükellefiyetin birinci şartı olarak kişinin Müslüman olması gerekmektedir. Müslüman olmayan kimseler, Allah`a ve Peygambere îman edip İslâm dînine girmedikçe, Allah`ın ibâdetle ilgili emir ve yasaklarına muhatap değildirler. Mükellefiyetin ikinci şartı da, âkıl olmaktır. åkıl demek, ne yaptığını bilen, iyi ile kötüyü birbirinden ayırdedecek temyiz kabiliyetine sâhip olan kimse demektir. Mükellefiyetin son şartı da, kişinin bâliğ olması, yani, bülûğa ermiş bulunmasıdır.

Kategori:
3832 kez okundu
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun