Kur'an' da bazı insanların maymuna dönüştürüldüğü ifade ediliyor? Bu evrim değil midir?

Kur’an-ı Kerim’de Bakara Suresi’nin 65’inci ayetinden, bazı insanların maymun şekline getirildiğini anlamaktayız. Cenab-ı Hak, bununla alakalı şöyle buyurur:

İçinizden cumartesi günü azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. Onlara: ‘Aşağılık birer maymun olunuz!’ dedik.” (Bakara Suresi, 65)

Semavi kaynaklarda bildirildiğine göre, Cenab-ı Hak cumartesi günleri İsrail oğullarına iş tutmayı yasak kılmıştır. Ama onlar bu yasağa riayet etmeyince, yukarıdaki âyette zikredilen hâdise Eyle kasabasında cereyan etmiştir. Bu değişme hakkında iki görüş vardır:

Birisi, bunların sadece “ahlaken” maymun şekline dönüştüğü, diğeri de “sureten” maymun şeklini aldıklarıdır. Fakat her hâlükârda bunlar üç günden fazla yaşamamıştır. Yani hadise bir beldede (Eyle) cereyan ediyor ve ona maruz kalanlar üzüntü ve ıstıraplarından üç gün sonra ölüyorlar.1

 

Prof. Dr. Adem Tatlı
 


1. H. Basri Çantay, Meâli Kerim, c. l, s. 25.

Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun