İNFİTÂR SÛRESİ

İNFİTÂR SÛRESİ, Kur'an-ı Kerîm'in seksen ikinci suresi. On dokuz ayet, seksen kelime ve üç yüz yirmi yedi harftir. Fasılaları "tâ", "kâf", "mîm", "nûn" ve "he" harfleridir. Mekke'de inmiştir.

Sure, kıyamet günü meydana gelecek olayları anlatmakta ve insana o güne hazırlıklı olmasını öğütlemektedir. İyilerle kötülerin akibetini dile getiren sure, o gün kimsenin kimseye bir faydasının olamayacağını; her şeyin Allah'ın elinde olduğunu bildirmektedir.

Kur'an'da hangi olay veya mesele anlatılırsa anlatılsın, gaye insanı eğitmektir. Anlatıları her şeyin hedefi budur. Meselâ bir tabiat olayı anlatılırken gaye, sırf o tabiat olayını anlatmak değil, insan eğitimi için gerekli unsurları yakalayarak ibret alınacak yönleri dile getirmektir.

İbn Ömer'den nakledilen bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmaktadır:

"Kıyamet günü manzarasını kendi gözüyle görmek isteyen Tekvîr, İnfitâr ve İnşikak surelerini okusun." (Tirmizî, Tefsîr sure, 81; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II/27, 36).

Surenin meali:

"1. Gök yarıldığı zaman,
2. Yıldızlar etrafa saçıldığı zaman,
3. Denizler (kaynaşarak birbirlerine) akıtıldığı (aralarındaki engelleri aşıp bir tek deniz olduğu) zaman,
4. Kabirlerin içi dışına getirilerek ölüler çıkarıldığı zaman,
5. Her can ne yapıp öne sürdüğünü ve ne yapmayıp geride bıraktığını bilir.
6. Ey insan, seni engin kerem sahibi Rabbine karşı aldatıp isyana ne sürükledi?
7. O (Rab) ki seni yarattı, sana düzen verdi, ölçülü bir biçim verdi.
8. Dilediği surette seni terkip etti.
9. Hayır (olmaz öyle şey) siz dini yalanlıyorsunuz?
10. Oysa üzerinizde koruyucu (yaptıklarınızı zaptedici melek)ler vardır;
11. Şerefli kâtipler,
12. Her yaptığınızı bilirler.
13. İyiler mutlaka nimet içindedirler.
14. Kötüler de yakıcı ateş içindedirler.
15. Ceza günü oraya girerler.
16. Onlar ondan (hiçbir yere kaçıp) kaybolacak değillerdir.
17. Ceza gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? 1
8. (O gün), kimsenin kimseye yardım edemeyceği bir gündür! O gün emir, yalnız Allah'a aittir."

(M.Sait ŞİMŞEK)

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun