Her Hafta Bir Dua - 12.Hafta

Hz. Ömer (r.a.)’tan, dedi ki: 

Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

«Müezzin “Allahuekber Allahuekber” deyince, sizden birisi “Allahuekber Allahuekber” diye karşılık verse, sonra müezzin “Eşhedü en lâ ilâhe illallah” deyince sizden birisi “Eşhedü en lâ ilâhe illallah” diye karşılık verse, müezzin “Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah” deyince biriniz “Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah” diye karşılık verirse, sonra müezzin “Hayyeale’s-salâh” deyince, o da “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” diye karşılık verirse, müezzin sonra “Hayyealel-felâh” deyince, o da “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” diye karşılık verirse, müezzin “Allahuekber Allahuekber” deyince, o da “Allahuekber Allahuekber” dese, sonra müezzin “Lâ ilâhe illallah” deyince, o da cân-ı gönülden “Lâ ilâhe illallah” diye karşılık verirse Cennete girer.»

Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, II, 4 (Hadis no: 876)


       HER HAFTA BİR DUA

 

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun