Hacc-ı İfradın Yapılışı Nasıldır?


Önce ihram bölümünde anlatıldığı şekilde ihrama girilir ve Mekke-i Mükerreme`ye dahil olmak için bütün hazırlıklar yapılır. Mekke`ye gündüz veya gece girmekte fark yok ise de, gündüz girmek hem kolaylık bakımından daha iyidir, hem de müstebahtır. Mekke`ye girince önce eşyalar kalınacak yere yerleştirilir. Sonra mümkünse gusledilip, değilse abdest alınıp tavaf yapmak üzere Mescid-i Haram`a gidilir. Hayız ve nifas hâlindeki kadınlar, o halde iken tavaf edemezler, tavaftan başka bütün hac menâsikini yerine getirirler. Mescid-i Haram`a, mümkünse Benî Şeybe kapısından sağ ayak ile girilir ve girerken şu dua okunur:


 


اَللّهُمَّ هذَا حَرَمُكْ وَمَأْمَنُكَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ امِنًا  اِللّهُمَّ فَحَرِّمْ لَحْمى وَدَمى عَلَى النَّارِ وَقِنى عذَابكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ  بِسْمِ اللّهِ وَعَلى مِلَّةِ رَسُولِ اللّهِ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى بَلَّغَنى بَيْتَهُ الْحَرامَ اَللّهُمَّ افْتَحْ لى ابْوَابَ رَحْمَتِكَ وَمَغْفِرَتِكَ وَاَدْخِلْنى فيهَا وَاَغْلِقْ عَنّى اَبْوَابَ مَعَاصيكَ وَجْنُبْنى الْعَمَلَ بِهَا


 Allahümme hâzâ haramüke ve me`menüke. Kulte ve kavlüke`l-hak: "Ve men dehalehû kâne âmina..." Allahümme feharrim lahmî ve demî ale`n-nâr ve kınî azâbeke yevme teb`asü ibâdek... Bismillâhi ve alâ milleti resûlillâhi. Elhamdü lillâhillezî bellegani beytehü`l-harâme. Allahümme`ftah lî ebvâbe rahmetike ve edhılnî fîha ve eğlık annî ebvâbe meâsîke vecnübni`l-amele bihâ.. Kâbe-i Muazzama ilk görüldüğünde ise Allahü Ekber diye tekbir getirilerek şöyle dua edilir:  اَللّهُمَّ اَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ وَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلامِ وَاَدْخِلْنَا بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ دَارَ السَّلامِ اَللّهُمَّ زِدْبَيْتَكَ هُدىً وَتَشْريفًا وَتَعْظيمًا وَتَكْريمًا وَبِّرًا وَمَهَابَةً اَللّهُمَّ تَقَبَّلْ تَوْبَتى وَاَقِلْ عُثْرَتى وَاغْفِرْ خَطيئَى يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ 


Allâhümme ente`s-selâmü ve minke`s-selâm fehayyinâ rabbenâ bi`s-selâm ve edhılnâ bi-fadlike ve keremike dâre`s-selâm. Allahümme zid beyteke hüden ve teşrîfen ve ta`zîmen ve tekrîmen ve birren ve mehabeten. Allahümme tekabbel tevbetî ve ekıl usretî veğfir hatîetî yâ Hannânü yâ Mennân... Kâbe`yi ilk görünce yapılacak duaların makbûl olacağına dair rivayetler vardır. Bunun için burada dua edenler: "Yâ Rabbi! Burada ettiğim ve bundan sonra edeceğim bütün dualarımı kabul buyur" demelidirler. Buradan başka duaların en çok makbûl olduğu yerler şuralarıdır:


1 - Tavaf yaparken,


2 - Rükn-i Yemânî`nin önünde,


3 - Makam-ı İbrahîm`in orada,


4 - Safâ ve Merve tepelerinin üzerinde,


5 - Safâ ve Merve arasında sa`y ederken,


6 - Mina`da,


7 - Arafat`da,


8 - Müzdelife`de,


9 - Şeytan taşlama ânında,


10 - Mültezem`de. Mültezem, Kâbe kapısı ile Hacer-i Esved rüknü arasında kalan kısma denir.


11 - Zemzem kuyusunun yanında ve Zemzem içerken. Kâbe`yi ilk görünce yapılan duâlardan sonra, Kudüm tavâfına niyet edilerek Kâbe`ye yaklaşılır. Hacer-i esved`in bulunduğu köşeye gidilir. Eğer durum müsaitse Hacer-i Esved öpülür. Bu mümkün olmazsa el sürülür. Buna da imkân bulunmazsa hizasında durularak istilâm edilir. Haceri Esved`i öpeceğim veya el süreceğim diye onun önünde izdihama sebebiyet vermek, etrafını ite kaka rahatsız ederek ona  yaklaşmaya çalışmak doğru değildir. Uzaktan istilâm etmek de Hacer-i Esved`i öpmek ve elle tutmak sevabını insana kazandırır. Bu bakımdan hiç izdihama mahal yoktur. Bundan sonra tavaf bahsinde anlattığımız şekilde Kâbe 7 kere tavaf edilir. 7. kere Hacer-i Esved`in önüne gelince Kudüm tavafı tamamlanmış olur. Tekrar Hacer-i Esved istilâm edilir. Sonra yer bulunursa Makam-ı İbrahim`de, değilse Mescid dahilinde münasib bir yerde iki rek`at tavaf namazı kılınır. Namazdan sonra Zemzem kuyusuna gidilip su içilir. Sonra Safâ ile Merve arasında sa`y edilmek isteniyorsa, tekrar Hacer-i Esved`e dönülüp istilâm edilir. Sonra Safa tepesinde gidilmek üzere Mescidden dışarı çıkılır. Sa`y bahsinde anlattığımız şekilde Safâ ile Merve arasında 7 kere gidip gelinir. Böylece sa`y de yapılmış olunur. Sa`y tavaftan sonra yapılır. Tavaftan önce yapılan sa`y`in iade edilmesi gerekir. İfrad hac`da, say`in, Kudüm tavafından sonra hemen yapılmayıp Ziyaret tavafından sonraya bırakılması daha faziletlidir. Tavaf ve sa`y esnasında imam vakit namazlarına başladığı zaman, tavaf ve sa`y bırakılarak cemaate uyulur. Sonra bırakılan yerden devam edilir. Merve`de sa`y tamamlandıktan sonra tekrar Mescide dönülür ve iki rek`at namaz kılınır. Sonra Zilhicce`nin 8. günü olan terviye gününe kadar, Mekke`de ihramlı olarak kalınır. İhramın yasaklarından kaçınılır. Bol bol nafile tavaf yapılır. Mescidde namaz kılınır. Ancak bu nafile tavaflardan sonra sa`y yapılmaz. Terviye gününden bir gün önce, yani arefe gününden iki gün önce imam bir hutbe okuyarak insanlara hac vazifeleri hakkında bilgi verir. Hac esnasında üç hutbe okunur ki birincisi budur. Diğer ikisi ise, arefe günü Arafat`da okunan hutbe ile, Arafat`tan döndükten sonra Zilhicce`nin 11. günü Mina`da okunan hutbedir. Hutbeler imam tarafından öğle namazının ardından okunur. Ancak Arafat hutbesi öğle namazı kılınmadan evvel okunur. Terviye günü (arefeden bir gün önce) sabah namazı kılınıp güneş doğduktan sonra topluca Mina`ya gidilir. Ve orada gecelenir. Mekke`de bulunulduğu sürece ve yollarda telbiyeye devam edilir. Mina`da gece kalındıktan sonra sabah namazı erken kılınarak Arefe günü Arafat`a gitmek üzere yola koyulunur. Mina`da gecelemeden doğruca Mekke`den Arafat`a gidilip orada gecelemek de câizdir. Mina`da geceleyecekken Mekke`de geceleyip oradan Mina`ya uğrayıp doğruca Arafat`a çıkmak câizse de mekruhtur. Arafat`a varılınca, buranın her yerinde durulup vakfe yapılabilirse de Cebel-i Rahme adı verilen tepecik civarında durmak daha faziletlidir. Öğle vakti, imam hutbeye çıkar ve müezzin de ezan okur. Ezandan sonra Cumada olduğu gibi imam hutbesini verir ve insanlara hac görevini hatırlatır. Hutbeden inince bir ezan ve iki kametle öğle namazı ve ikindi namazı birleştirilerek, öğle vakti içinde kılınır. İki farz namaz arasında sünnet kılınmaz. Öğlenin ilk sünneti ise kılınır. İmam-ı A`zam`a göre Arafat`ta öğle ve ikindinin birarada kılınması sadece cemaatle câizdir. Yalnız başına kılınamaz. İmam-ı Muhammed ile Ebû Yûsuf`a göre ise, yalnız başına kılanlar dahi, bu iki namazı bir arada kılarlar. Namazdan sonra vakfeye çıkılır ve bol bol dua edilir. Dua imamla yapılacağı gibi, tek başına da yapılabilir. Gündüz Arafat`ta vakfeye duranlar için, güneş batıncaya kadar vakfeye devam etmeleri vâcibdir. Arafat`da yapılacak muayyen bir dua yoktur. Bol bol tekbir getirilir(*).   Şu duanın yapılması da çok daha bulunmuştur: Lâ ilâhe illâllahü vahdehû lâ şerîke leh lehü`l-mülkü ve lehü`l-hamdü yuhyî ve yümît bi-yedihi`l-hayr ve hüve alâ külli şey`in kadîr. Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur: "Duanın en hayırlısı Arefe günü yapılanıdır. Benim söylediğim, benden evvelki peygamberlerin söylediği en hayırlı söz de: "Lâ ilâhe illâllahü vahdehû lâ şerîke leh, Lehü`l-mülkü ve lehü`l-hamdü yuhyî ve yümît bi-yedihi`l-hayr ve hüve alâ külli şey`in kadîr" sözüdür." Güneş batınca telâş etmeksizin vekarla Müzdelife`ye dönmek üzere yola çıkılır. Zaman zaman telbiye, tekbir, tehlil ve tahmid getirilir ve istiğfarda bulunulur. Güneşin batışından evvel Arafat sahasının dışına çıkmamak kaydıyla izdihamdan dolayı erkenden hazırlanıp yola koyulmakta bir mahzur yoktur. akşam namazı Arafat`ta veya yolda kılınmaz. Kılınırsa Müzdelife`de iadesi gerekir. Müzdelife`ye varınca münasip bir yere inilir. Yatsı vakti girildikten sonra müezzin ezan okuyup kamet getirir. İmam akşam namazını kıldırır, sonra sünnet kılınmadan tekrar kamet getirilerek yatsı namazı kılınır. Böylece yatsı vaktinde akşam ile yatsı namazı birleştirilerek kılınmış olur. Yalnız başına kılan da aynı şekilde bu iki namazı birleştirerek kılar. Müzdelife`de gecelemek sünnettir. Ancak fecrin doğuşundan itibaren güneş doğuncaya kadarki süre içinde Müzdelife`de bir an bile olsun bulunup vakfe yapmak vâcibdir. Bu vakfeyi terketmek cezayı gerektirir. Müzdelife`de geceleyenler mümkün olduğu kadar geceyi ibâdet, zikir ve dua ile geçirirler. Bu arada Mina`da şeytan taşlamada kullanmak üzere 70-80 tane taş toplanır, bunlar yıkanıp temizlenerek atmaya hazır hâle getirilir. Müzdelife`de fecir ile güneşin doğuşu arasında bir süre vakfe yaptıktan sonra, gün iyice ağarınca Mina`ya doğru yola çıkılır. Bu gün Kurban bayramının birinci günüdür ki yevm-i nahr tâbir edilir. Mina`ya varılınca hemen eldeki ağırlıklar ve eşyalar kalınacak yere konur. Sonra Mekke`ye gidiş istikametine göre üçüncü cemre olan Cemre-i Akabe`ye varılır. Daha evvel hazırlanmış olan taşlardan 7 tane bu cemreye atılır. Bu taşların öğleyin zeval vaktine kadar atılması sünnettir. Güneş batıncaya kadar atılmasında ise bir beis yoktur. En iyisi izdihama meydan vermemek için acele etmeyip münasib zamanı kollamaktır. Kurban bayramının bu birinci günü, sadece Akabe cemresine taş atılır. Taş atma işlemi bitince kurban kesmek isteniyorsa kurban işi ile meşgul olunur. Hacc-ı İfrad yapana kurban kesmek vâcib değildir. Nâfile olarak keserse o ayrıdır. Kurban kesmek istemiyenler, bundan sonra saçlarını traş eder ve kısalttırırlar. Kıran ve Temettü haccı yapanlara kurban vâcib olduğu için onlar ancak Kurban bayramı günleri içinde kurbanlarını kestirdikten sonra traş olabilirler veya saçlarını kısalttırabilirler. Başı traş ettirdikten sonra bıyık ve tırnakların da kesilmesi müstehabtır. Sakallardan kesilmez. Kesilirse bir mahzuru da yoktur. Bu şekilde traş olup veya saçları kısalttıktan sonra, ihram sebebiyle haram olan herşey, cinsî münasebet hariç, helâl olur. Traş olduktan sonra aynı günde veya mümkün olmazsa ikinci veya üçüncü günlerde Mekke`ye gidilip Ziyaret tavafı yapılır. Bu tavaf farzdır ve haccın son rüknüdür. Ziyaret tavafının yapılmasıyla hac tamam olmuş olur. Tavaftan sonra artık cinsî münasebet de helâl hâle gelir. İfrad haccı yapan kimse sa`yini Kudüm tavafından sonra yapmayıp Ziyaret tavafından sonraya te`hir etmişse, tavafın ardından sa`y yapılır. Yoksa sa`y gerekmez. Kıran ve temettü haccını yapanlar ise, Ziyaret tavafından sonra da sa`yederler. Ziyaret tavafı bu şekilde yapıldıktan sonra, tekrar Mina`ya dönülür. Mina`da gecelenir. Mina`da gecelemek sünnettir. Sebebsiz yere Mina`dan başka yerde gecelemek mekruhtur. Kurban bayramının ikinci günü öğleyin zevalden sonra, üç cemreye de taş atılır. Önce Suğra, sonra Vusta, sonra da Akabe cemreleri taşlanır.Kurban bayramının 3. günü de aynı şekilde zevalden sonra Şeytan taşlama işine devam edilir. Böylece taşlamalar tamamlanmış olur. Artık Mekke`ye dönülmesinde bir mahzur kalmaz. Ancak üçüncü günü de Mina`da geceleyip, 4. günün fecri doğuncaya kadar Mina`da kalınacak olursa, bu 4. günde de şeytan taşlama işinin yapılması icabeder. Taşlama işleri tamamen bitip Mina`dan ayrılındıktan sonra Mekke`ye dönülür. Mekke`den memlekete dönmek üzere ayrılırken ise, son vazife olarak Kâbe tekrar ziyaret edilir ve Vedâ tavafı yapılır. Vedâ tavafı yerine getirildikten sonra iki rek`at tavaf namazı kılınır, sonunda dua edilir ve Zemzem suyundan içmek üzere kuyuya gidilir. Burada kıbleye karşı durularak dua yapılır. Zemzem içilir, üst başa dökülür. Eğer durum müsait olursa tekrar Kâbe`ye gidilip Mültezem denilen Hacer-i Esved ile Kâbe kapısı arasındaki mevkie yüz ve göğüs konarak sağ el kapıya doğru uzatılır. Allah`tan rahmet dilenir, gözyaşı dökülür. Bir müddet tahmid, tehlil, tekbir ve salâvat getirdikten sonra Hacer-i Esved istilâm edilir ve yüz Kâbe`ye doğru dönük olarak mescidden çıkılır, yolculuk işleri ile meşgul olunur.


 

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun