Evrimin Bu Derece Öne Çıkarılmasında Darwinin Rolü Ne Oldu?

Kendisi bazı tavırlarıyla agnostik, bir manada ise deist olan Darwin bu hipotezi ortaya koymadan önce inançlı bir hristiyan idi, hatta papaz okuluna bile gitmişti.Fakat zaman içerisinde evrim düşüncesi şekillenip kitap haline gelince bilim dünyasında çok ciddi sarsıntılara yol açtı.Evrim düşüncesinin Avrupa'da kabul görmesi ve hızlı bir şekilde yayılıp bilim camialarında gündeme girmesinde önemli birkaç faktörden söz edilebilir;

Kendisi bazı tavırlarıyla agnostik, bir manada ise deist olan Darwin bu hipotezi ortaya koymadan önce inançlı bir hristiyan idi, hatta papaz okuluna bile gitmişti.Fakat zaman içerisinde evrim düşüncesi şekillenip kitap haline gelince bilim dünyasında çok ciddi sarsıntılara yol açtı.Evrim düşüncesinin Avrupa'da kabul görmesi ve hızlı bir şekilde yayılıp bilim camialarında gündeme girmesinde önemli birkaç faktörden söz edilebilir;

Herşeyden önce Darwin'in hareket noktası, tabiatta müşahede ettiği hadiselerdi.Beagle isimli gemiyle çıktığı uzun seyahat sırasında, müşahede ettiği canlılar arasında ki çeşitlilik, türlerin sahip olduğu zengin varyasyonlar ve alttürlerdeki uygun adaptasyonların mükemmelliği, başlangıçta kendisinde bir hayret hissi uyandırdı.Ancak hristiyanlık inancındaki zayıflık, Allah'ın(c.c) esma ve sıfatları gibibilgilerden mahrumiyeti, bu zengin tabiatı anlamada ve değerlendirmede onu yetersiz bırakıyordu.Tabii seleksiyon gereği olan mücadele gibi, biyolojik alemde cari olan temel bir yaratılış prensibini farketmesi,Darwin'in bu prensibi herşey olarak görmesine ve bütün izahları bunun üzerine bina etmesine sebep oldu.Hakikatin sadece bir yönü ve sadece perde önündeki sebeplerden biri olan tabii seleksiyonu yorumlarken verdiği misaller, kendisinin ikna ediciliğini arttırıyordu.

İkinci bir faktör, jeoloji biliminde ki gelişmelerin izahında hristiyanlığın yetersiz kalışıdır.Yeryüzünün milyonlarla ifade edilebilecek kadar çok uzun yıllar yavaş bir değişim geçirerek bugünkü halini aldığı, dağların, nehirlerin, göl ve denizlerin, orman ve çöllerin zaman içinde birçok safhalardan geçerek meydana geldiğinin nispeten pozitif metotlarla gösterilmesi, bitkilerin ve hayvanların da basit şekillerden, uzun zaman içinde yavaş yavaş gelişerek evrimleştiği düşüncesini, daha kolay edilebilir bir hale getirmişti.

Üçüncü bir husu ise Hristiyanlığın ortaçağdaki engisizyona kadar varan baskıcı tutumu, bilim adamları ile kilisenin arasını açmıştı.Hristiyan teologların ellerindeki mevcut İncil'deki altı günde yaratılış akidesinin yanlış yorumu, ilmi gelişmeleri günün gerektirdiği şekilde insan aklına ve mantığına ters gelmeyecek biçimde tevil ve tefsir etmekte yetersiz kalıyordu.

Dördüncü bir faktör olarak, hipotezin hem Marksist, materyalis ve pozitivist felsefi akımlara hemde faşist ve ırkçı doktrinlere uygun biçimde yorumlanabilecek yapısıdır.Kraliçe Viktoria İngilteresinin ekonomik ve sosyal çalkantılarının farklı toplum kesimlerinde sebep olduğu gelir ve refah seviyelerinin meydana getirdiği beklentilerde tesirli olan bir diğer husustur

(110 Soruda Evrim ve Yaratılış Tartışması - Prof.Dr.Arif SARSILMAZ)

Okunma sayısı : 11
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun