Kavimlere ayrı ayrı peygamber gönderilmesi hakkında bilgi verir misiniz? Hangi peygamberler aynı zaman ve mekanda bulunmuşlardır, bunun sebebi nedir?

Tarih: 27.08.2006 - 22:53 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Aynı zamanda gönderilen bir çok peygamber vardır. Mesela; Hz. Şuyap ile Hz. Musa veya Hz. Musa ile Hz.Harun hep aynı dönemde gönderilen peygamberlerdir.

Peygamberimiz (asm)'den önceki peygamberler ayrı ayrı milletlere gönderiliyordu. Kavimler arasında bu zamanda olduğu gibi diyalog ve iletişim yoktu. Ulaşım imkânları bu kadar kolay değildi. Bir çok kavim biribirinden haberdar değildi. Bir peygaberin ise bütün kavimlere ulaşması mümkün değildi.

Bundan dolayı böyle dağınık ve ayrı ayrı yaşayan kavimlere ayrı ayrı peygamberler gönderilmiştir. Bazen bunlardan biri diğer peygambere yardımcı konumunda da olabilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine göre, peygamberlik müessesesi ve ilâhî kitaplar Allah Teâlâ'nın insanlara lutfettiği manevî bir hediye (mevhibe-i ilâhiyye)dir.

Âlemleri yaratan Allah (c.c), insanlar ve milletler arasında bir fark gözetmeden, onların her birine maddi sayısız nimetler ve çeşitli rızıklar verdiği gibi, ruhi bir gıda, manevî bir nimet olarak peygamberlik nimetini de aynı ilâhî esasa göre insanlık âlemine ihsan etmiştir.

Bu yönden peygamberlik, lütfu ve rahmeti sonsuz olan Rabbulâlemin'in, bütün dünya milletlerine dağıttığı ilâhî bir hediyedir. Madem ki insanlar hidayet yolunu bulmak, hak ve adalet üzere kurulan ilâhî nizamı öğrenerek hayatlarında uygulayabilmek için, Allah (c.c) tarafından seçilerek gönderilen masum (günahsız) peygamberlere ve onlara indirilen ilâhî vahye muhtaçtırlar; o halde bütün insanların Rabbı, Hâlık ve Râzıkı olan Allah Teâlâ, elbette ki kulları arasında ayırım yapmadan, her millete kendi içinden seçtiği peygamberler gönderecektir.

Nitekim bu husus Kur'an-ı Kerim'de şu âyetlerle açık olarak beyan edilmiştir:

"Hiç bir millet yoktur ki, kendi içinde (onları Allah azabıyla) korkutan biri (bir peygamber) gelip geçmiş olmasın." (Fâtır, 35/24),

"Her milletin bir peygamberi vardır." (Yunus,10/47. Ayrıca bk. Nahl, 16/36; Rum, 30/47; Zuhruf, 43/6; Ra'd, 13/8; İbrahim, 14/4; İsrâ, 17/15).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun