Kadir Gecesi belirli bir zaman ise, neden sürekli değişkenlik gösteriyor?

Tarih: 15.05.2018 - 09:28 | Güncelleme:

Soru Detayı

1) Kadir gecesinin ramazanda olduğuna dair deliller nelerdir?
2) Kadir gecesi belirli bir zaman ise neden sürekli değişkenlik gösteriyor?
3) Kadir gecesi tüm dünyada aynı anda nasıl olacak çünkü dünyanın bir tarafında sabah iken diğer tarafı geceyi yaşıyor, yani tüm insanlık kadir gecesini aynı anda idrak edemeyecek?
4) Duhan suresi 3. ve 4. ayetlerde belirttiği gece Kadir gecesi mi?
5) Kadir suresi 1. ayet ile Bakara suresi 185. ayet arasında bir bağlantı var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1) Kur'an’ın Kadir Gecesinde indirildiği, Kadir Suresinde ifade edilmiştir.

“Ramazan ayı ki insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran en açık delilleri ihtiva eden Kur’ân bu ayda indirildi.” (Bakara, 2/185)

mealindeki ayette ise, Kur'an’ın Ramazan ayında indiği ifade edilmiştir.

Kur'an’ın bu iki ifadesinden “Kadir Gecesinin” Ramazan aynıda olduğunun açık delilidir.

2) İslam kaynaklarında Kadir Gecesinin zamanı kesin olarak belli değildir. Bununla beraber, ayetlerin işaretinden ve hadis rivayetlerinden kaynaklanan en güçlü bir kanaate göre, Kadir Gecesi Ramazanın 27. gecesidir. İslam aleminde genel olarak bu kanaate göre bir teamül oluşmuştur.

Ancak, Ramazanın farklı aylar ve mevsimlerde gelmesi, bu gecenin de farklılık gösterdiği anlamına gelir. Fakat bu değişiklik, ön görülen Kadir Gecesinin asıl yerinden başka bir yere kaydığı manasına gelmez. Örneğin, Ramazan Ocakta da olsa, Haziranda da olsa, hiç fark etmez. Kadir Gecesi her zaman -meşhur kanaate göre- Kameri yılda “Ramazanın 27. gecesidir.”

Demek ki, Ramazan ayının yeri değişmediği gibi, Kadir Gecesinin yeri de değişmiyor.

3) Dünyanın farklı yerlerinde Ramazan ayının günleri de farklıdır. Bu farklılık bir gece boyutunda ise, oradaki 27. gün hangisi ise, Kadir Gecesi o gecedir. Şayet bu farklılık birkaç saatlik ise, bu takdirde saat farklarıyla o gece idrak edilir. Kaldı ki, Kadir Gecesi, Kur'an’ın açık ifadesiyle “gecenin fecir zamanına kadar” devam eder. O nurlu tecelli gecesinin herhangi bir zaman dilimine kavuşmak, o geceye kavuşmak demektir.

4) Bu konuda farklı yorumlar vardır. Bazı alimlere göre burada kasdedilen gece kadir gecesidir. Bazı alimlere göre ise berat gecesidir. Bu durum bir çelişki değil, farklı anlayışlardır. Her görüşün de kendine göre gerekçeleri vardır.

Ancak, özellikle son zamanlardaki alimlerin kanaatine göre, Duhan suresindeki “mübarek gece” ile Kadir suresindeki “Kadir Gecesi” aynı gecedir. Her ikisinde de “Kuran’ın o gecede indirildiğinden” söz edilmesi, bu görüşü destekler mahiyettedir.

5) Kadir suresiyle Bakara suresinin 185. ayeti arasında güçlü bir münasebet vardır. Her iki yerin ortak paydası, Kur'an’ın indirildiği zaman dilimidir. Bir yerde geniş boyutuyla Ramazan ayına; diğer yerde ise, dar boyutuyla bu ayın bir gecesine vurgu yapılmıştır. (bk. 1. md.) 

İlave bilgi için tıklayınız:

Kadir gecesinin alameti var mı, ramazanın ilk gününe göre değişir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun