Kadın ve çocukların mal gibi paylaştırılması nasıl açıklanabilir?

Tarih: 14.09.2023 - 07:24 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bizim siyer okurken bir arkadaşımızın aklına şöyle bir soru takıldı:
- Bir savaşta kafirler eşleri ve mallarıyla savaşa geliyorlar, daha sonrasında kaybediyorlar ve kadınlar ve çocuklar Müslüman savaşçılar arasında dağıtılıyor. Bu kadın ve çocukların paylaştırılması meselesi vicdana tam oturmuyor ve bizim o algımızdaki hatanın ne olduğunu ve bu durumdaki hikmeti anlamak istiyoruz. Ve o kabile Resulullah’tan af diledikleri için olayın sonunda o kadın ve çocuklar geri iade ediliyor.
- Kadın ve çocukların ganimet olarak mal gibi paylaştırılmasında vicdan tam oturmuyor. Bunun izahı nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Savaş esnasında ele geçirilen kimselere esir denir. Burada çocuk ve kadınlar da savaşa katıldığı için, onlar da esir muamelesi görmüştür.

Esirler

- Esir mübadelesi yapılabilir.
- Bedeli ödenirse, serbest bırakılabilir.
- Hiçbir bedel olmadan serbest bırakılabilir.

Kadın ve çocukların ganimet olması konusuna gelince:

Kölelik ve cariyelik İslam’ın getirmediği, ama önce ıslah ettiği ve zamanla tamamen kalkmasını hedeflediği bir statü idi. Dünya milletlerinin de aynı noktaya gelmeleri sonunda geri dönüşsüz olarak tarihe karıştı.

Soruda geçen hadise özetle şöyle olmuştur:

Mekke’nin fethinden hemen sonra Huneyn Gazvesi’nde çok sayıda esir alınmıştı.

Ancak savaşın ardından Hevazin kabilesinden bir elçi heyeti gelerek İslâmiyet’i benimsediklerini ifade etmiş ve esirlerin kendilerine bağışlanmasını istemişlerdi.

Fakat esirler ganimet olarak gaziler arasında paylaştırılmış ve onların tasarrufu altına girmişti. Hz. Peygamber (asm) kendisiyle Abdülmuttaliboğullarına ait esirleri serbest bıraktığını ilan etmiş, bunun üzerine diğer Müslümanlar da kendi paylarına düşen esirleri salıvermişlerdi.

Ancak bazı kişiler sahip oldukları esirleri bedelsiz bırakmayacaklarını söyleyince Resul-i Ekrem, elde edilecek ilk ganimetten her esire karşı altı pay vermeyi taahhüt ederek onları da ikna etti.

Bu şekilde 6.000 kadın ve çocuk karşılıksız serbest bırakılmış, ayrıca 24.000 deve, 40.000 koyun ve 4.000 ukıyye (160.000 dirhem = 475.200 kg.) gümüş iade edilmiştir.(Vakıdi, Meğazi, 3/950-954; İbn Hişam, Sire, 2/488-490; Kettani, et-Terâtîbü’l-idâriyye, 1/291)

İlave bilgi için tıklayınız:

İslamiyet'in köleliği kaldırmak için tedbirler aldığını söylediniz; bu tedbirler nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun