İslamiyet kadına değer veriyor mu?

Tarih: 14.05.2006 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yahudilerin her sabah ettikleri dua şudur:

"Ezeli İlahımız, kâinatın kralı, beni kadın yaratmadığın için sana hamd olsun."

Son günlerin konusu: "İslamiyetin kadına değer vermediği..."

Bu hükme dört elle sarılan kışkırtıcılara tavsiye... mert insanlar iseler "Böyle bir dua yoktur." desinler, bekliyoruz.
...
Batı medeniyeti, Eski Yunan telakkileri üzerinde yeşermiştir. Avrupalı, her alanda Yunan düşüncesini temel alır.

Yunanlı, kadına köle muamelesi yapardı. Kocaların, kadınları istediği zaman dövme hakkı vardı. Bu kadarla kalsa iyi. Karısını başka birine hediye etme hakkı da vardı. Kadına miras yasaktı.

Belki merak edip incelerler diye hatırlattık.
...
Gene Eski Yunan'da, yani Batı hayranlarınca medeniyet beşiği zannedilen Yunan'da en büyük küfür, birisine "kadın" diye hitap etmekti. Kadın, bütün rezilliklerin anası sayılıyordu. Hesiodos şöyle der:

"Zeus, kadınları erkeklere baş belası olarak yarattı. O kadınlar ki işleri güçleri kötülüktür." (1)

Yunanlı kadının kötü olduğuna o derece inanmıştı ki, erkek erkeğe beraberlik ve homoseksüellik alıp yürüdü. Profesör Dr. Salih Akdemir bu konuda şunları yazıyor:

"Günümüz sapıklarının el kitabı durumunda olan 'Ziyafet' adlı eser ünlü filozof Eflatun'a aittir."

Hristiyanlıkta da kadın; kötülüğü, şeytana uymayı, ayartıcılığı temsil etmekte... Karı koca beraberliği bile günahların en büyüğü. Aziz Augustin'e göre, bir adamın karısı ile bir fahişe arasında fark yok...

Meşhur İlahiyatçı İskenderiyeli Climent bu mevzuda edilecek lafların en berbatını söylemiş, şöyle diyor:

"Kadın, kadın olmaktan ötürü utanmalıdır..."

- İlerici kadınlar, nerdesiniz?

- Avrupai hanımlar, nerdesiniz?
...

Bugün Katolik kiliselerindeki evlenme merasimlerinde papazın okuduğu dua şöyledir:

"Günahla düşmüşüm annemin karnına, günah işlemiş annem bana gebe kalırken..." (2)

Firavunlar döneminde kadına hiç itibar yoktu. Kadın demek köle demekti.

Acaba kimi dinlesem, kime, hangi görüşe ve "izm"e hayran olsam diye çırpınan şu bizim enteller kendilerine gelmeli. İslam'ı tam bilmeden İslam aleyhine yazıp çizmek evvela bilgi ve görgü eksikliği, sonra da hainliktir.

...

"Batı dünyasında kadın... Hristiyanlıkta, Musevilikte kadın..."

Bunlar incelenmeden, Avrupa medeniyetinin lokomotifi Eski Yunan'ı tanımadan İslam’ın kadına verdiği değeri anlamak güçtür.

Pek sayın ilericiler, patavatsızlığı "araştırma" sanıyorlar.

Diğer kültürler ve dinler incelenmeden, kıyasa gidilmeden varılacak hükümler değersizdir, komiktir.

...

Avrupa uzun süre "Kadının ruhu var mı, yok mu?" diye tartıştı. (3)

Şimdi lütfen bir de şu ayetlere dikkat:

"Erkek, kadın, inanmış olarak kim iyi iş işlerse ona hoş bir hayat yaşatacağız."(Nahl, 16/97)

"Ben sizden erkek ya da kadın olsun çalışan hiç kimsenin amelini zayi etmeyeceğim. Hep birbirinizdensiniz."(Âl-i İmran, 3/95)

Avrupalılar, "büyücüdür" diye 2.000.000 civarında kadın öldürdü.

Beğenmedikleri kadınların el ve ayaklarını bağlayıp suya atıyorlardı. Batar ise, bu onun büyücü olduğunu gösteriyordu. Batmaz ise gene büyücüdür. Çünkü su onu reddetmektedir...

Bir Avrupalı hakim, 20.000 (evet, yirmi bin) kadını ölüme mahkum ettiği için senelerce övünmüştür... (4)

...

Bay ve bayan ilericiler, karalayıcılar, laisizmi bilmeyenler. Lütfen gerçekleri öğrenin ve haddinizi bilin. Ayıplı duruma düşüyorsunuz. (5)

Not: Hz.Musa’nın ya da Hz.İsa’nın getirdiği dinin suçlandığı sanılmasın; Hz.Meryem de Hz.Musa’nın annesi de vahye mazhar olmuş yüce insanlardır, sözü edilen tahrif edilmiş dinleridir.

Kaynaklar:

1. Hesiodos, Theogonia, Aiskhylos, Zincire Vurulmuş Pronetheus s. 25, Zikreden, Necla Arat, Kadın Sorunu 2. b. İst. 1986.. s. 19.
2. Doç. Dr. Kurban Özuğurlu, Evlilik Raporu, İst., 1985, s. 29.
3. August Bobel, Kadın ve Sosyalizm, Ank. 1978, s. 46.
4. Elizabeth, E. Bacon, Encylopedia Americana, 1978, “Witchcraft” maddesi. Bu konuda bk: S. Montaque, History of Witch-craft and Demonology. London 1926.
5. Detaylı bilgi için bk. Akdemir, Salih, Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerim'de Kadın, İslâmî Araştırmalar, cilt 5, sy. 4 Ekim 1991, s. 260-270.

İlave bilgi için tıklayınız:

İslâm hukukunda kadın ihmal edilmiş midir?

Kadının hakları nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun