İnşirah Suresi 7. ayette "Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul." buyuruluyor. Bu ayeti açıklar mısınız?

Tarih: 16.12.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnşirah Suresi’nin Meali:

1. Senin kalbini açıp genişletmedik mi?

2-3. Üzerinden, belini büken yükünü kaldırmadık mı?

4. Senin adını sanını yüceltmedik mi?

5. Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

6. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var.

7. O halde işini bitirince hemen kalk,

8. Ve yalnız Rabbine yönel.

İlgili Ayetin Açıklaması:

Yedinci ayetle ilgili olarak çok farklı yorumlar yapılmıştır. (Meselâ bk. Taberî, XXX, 152; Râzî, XXXII, 7) Bize göre İbn Âşûr'un, âyeti herhangi bir özel iş ve ibadetle sınırlamadan, "önemli işlerden birini tamamlayınca, ardından başka bir işe yönel ki böylece bütün vakitlerini önemli işlerle değerlendirmiş olasın." şeklindeki açıklaması isabetli görünmektedir. 

Bu yoruma göre âyette Resûlullah (asv)'a ve onun şahsında Müslümanlara bütün vakitlerini hayırlı ve yararlı faaliyetlerle değerlendirmeleri; ibadet, dua, tebliğ ve irşad gibi dinî faaliyetlerin de; çalışma, üretme, öğrenme-öğretme, yardımlaşma ve dayanışma gibi dünyevî faaliyetlerin de hakkını vermeleri emredilmiştir.

Sekizinci âyette ise kişinin, gerek çalışmasında gerekse ibadetinde yalnız Allah'a yönelmesi, her işini öncelikle O'nun rızasını gözeterek yapması, ne diliyorsa O'ndan dilemesi, ne istiyorsa O'ndan istemesi emredilmiştir.

(Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu: V, 585.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun