Kendini kısırlaştırmak, hadım etmek günah mıdır?

Tarih: 08.09.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnsanlara tecavüz eden, sapıtan kişileri kısırlaştırmak, hadım etmek günah mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam hukukuna göre bunların cezası hadımlık değildir. İslam’ın ön görmediği ve yasakladığı bir yolu takip etmek ise, yanlıştır, haramdır. Suç işlenmemesi için maddi ve manevi tedbirlerin alınması gerekir. Buna rağmen yine de suç işleyenler olursa, onların cezasını devletin yetkilileri vermelidir, şahıslar ceza veremezler.

Yeni Müslüman olmuş bedevî bir genç, Hz. Peygamber (a.s.m)’e : Müslümanlığın diğer emirlerini yerine getireceğini, yalnız zina konusunda kendisine tolerans tanınmasını ister. Sahabeler, bu küstahlık karşısında adamı linç etmek isterler, fakat Efendimiz (asm), "Onu bana bırakın." buyurur ve adamı yanına alır. Aralarında şöyle bir konuşma geçer:

- Peygamberimiz: “Annen var mı?”
- Adam: “Evet.” 
- Peygamberimiz: “Böyle bir şeyin annene yapılmasına razı olur musun?”
-
Adam: “Hayır!”
- Peygamberimiz: “Dediğin kadın da birisinin annesidir.” 

Sonra Efendimiz (asm), adamdan kız kardeşi, halası, teyzesinin olup olmadığını sorar; “evet” cevabını alınca da "Onlara böyle bir kötülüğün yapılmasını ister misin?" diye sorar. Ondan “hayır” cevabını alınca da kadınların birilerinin kız kardeşi, halası, teyzesi olduğunu, onların yakınlarına böyle bir şey istemediklerini hatırlatır. Bir duayı da ekleyince, o eski utanmaz adam gider, yerine hayâ dolu bambaşka bir adam gelir.

Ne olur, bu ilmî, fikrî, iknaî sünneti uygulayalım. (Hadis için bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 256, 257)

Bilindiği gibi, hadımlık veya bir diğer ifadeyle tavaşilik, doğuştan veya sonradan yapılmış bir ameliye yüzünden, erkeklik özelliğinin kaybedilmesi manasını ifade etmektedir.

Bir insanı, cinsî hayatından mahrum etmek demek olan hadımlık, İslâm hukukunda caiz görülmemiştir. Hadımlığa hisâ veya ihtisâ denilmektedir. İslâm Hukukunda erkeğin cinsel organının kesilerek hadım edilmesi tamamen yasaklandığı gibi, hayaları kesilerek veya tesirsiz hâle getirilerek hadım edilme de yasaklanmıştır. Bu ikinciye ihtisâ denmektedir. Konuyla ilgili bir hadis-i şerif şöyledir:

Ebû Hüreyre (ra), Hz. Peygamber (asm)’e gelerek,

"Yâ Resûlellah! Yaşım çok genç, zinaya düşmekten korkuyorum. Evlenmek için gerekli maddi imkâna da sahip değilim. Müsaade ederseniz, husye bezlerimi aldırayım."

Dört defa sorması karşısında sükûtla cevap veren Allah’ın Peygamberi (asm), sonuncuda biraz da kızgınlıkla;

"Ey Ebu Hüreyre! Senin kavuşacağın mukadderatı yazan kalemin mürekkebi kurumuştur. Durum böyle olunca ister hadımlaş ve ister hadımlaşma, müsavidir." (Buharî, Nikah 8; Nesâî, Nikah 4)

Burada Ebu Hüreyre sadece muhayyer bırakılmamaktadır; hatta azarlanmakta ve Allah’ın kaderini değiştirmeye yeltenmekle suçlanmaktadır.

İnsanları hadım etmenin İslâmiyet'te caiz olmamasının asıl delili ise, Kur’ân’daki şu âyettir:

"(Şeytan devamla şöyle der): Onlara emirler vereceğim, ta ki, Allah’ın yarattığını değiştirmeye kalkışacaklar. Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, açık ve büyük bir hüsrana maruz kalır." (Nisa, 4/119)

Bu âyet-i kerîmeyi değerlendiren İslâm hukukçuları, hadımlık konusunda şu görüşü açıklamışlardır: İnsanın hadım edilmesi, haramdır; ancak bir menfaat ve maslahat için olursa insanlar dışındaki canlıların mesela atın ve öküzün hadım edilmeleri caiz olur.

Hatta İslâm Hukukçuları ve Osmanlı Şeyhülislâmları, hadım fiilini teşvik edeceğinden dolayı, başkaları tarafından hadım edilmiş insanların istihdamının dahi mekruh olduğunu ifade etmişlerdir.

Kaynaklar:

bk. Prof.Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ - Sorularla Osmanlı; Canan, İbrahim, Hadis Ansiklopedisi, Kütüb-ü Sitte I-XVIII, İstanbul 1995, c. II, sh. 210-211; Haskefî, Dürr’ül-Müntekâ Şerh’ül-Mültekâ, c. II, sh. 553 (Damad Şerhi kenarında); Damad, Mecma’ül-Enhür, c. II, sh. 553; Dürrî-zâde Es-Seyyid Mehmed Arif Efendi, Netîcet’ül-Fetâvâ, Dersa’âdet 1226, sh. 580-581.

İlave bilgi için tıklayınız:

Zina cezası ve bu cezanın uygulanması için şartlar nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun