İnsanlara hayırlı olmak mı ailemize daha çok vakit ayırmak mı?

Tarih: 30.03.2022 - 09:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Zararsız yol zararlı yola müreccahtır." kaidesince, doktorluk uzmanlığı için insanlara hayırlı olma bilinci mi daha önemlidir?
- Yoksa ailemize daha çok vakit ayıracağımız bir bilinç mi daha önde olmalı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evvela bu iki yoldan hiçbiri zararlı değildir. Bunlar birbirinin zıddı da değildir. Çünkü ailemizle ilgilenmek bir görev olduğu gibi, insanlara yararlı olmak da bir görevdir.

Faydalı olmanın hedefindeki öncelik, özellikle aileye verilmelidir. Nitekim Peygamber (asm) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Bir müminin harcadığı paraların en değerlisi, kuşkusuz ailesinin ihtiyaçları için harcadığı paradır.” (Müslim, Zekat, 48)

Diğer bir hadiste şu ifadelere yer verilmiştir:

Bir kimsenin kendisi ve ailesi için yaptığı harcamalar da bir sadakadır ve harcamaya öncelikle kendi ailesinden başlaması, akrabasını ve yakınlarını gözetmesi gerekir.” (Buhari, Zekat, 18)

Fakat başka insanlara faydalı olmak, özellikle sağlık konularıyla ilgilenmek göz ardı edilemeyecek bir durumdur. Hadis-i şerifte yer alan “İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır.” (bk. Buhari, Mağazî, 35) ifadesi bu konuda açıktır.

Kaldı ki, sağlığa muhtaç olanlardan birileri de bizim kendi ailelerimizdir. 

Bu sebeple, ayırıcı bir tercihten ziyade tamamlayıcı bir tercihi gönlüne nakşetmeli, hem aile hizmeti hem de insanlara yararlı olma işi aynı niyetle bir araya getirilmelidir.

Bununla beraber, bir tarafın -örneğin aile hizmetinin- daha ağır basmasında bir sakınca yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun