"İçinde köpek, resim ve cünüb bulunan eve melekler girmez." hadisi sahih midir? Cünüpken kazanılan para helal midir, yapılan işlerde bereketsizlik olur mu?

Tarih: 08.05.2011 - 12:30 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cünüp durmakla ilgili diğer rivayetler de göz önünde bulundurulduğunda; Hz. Ali (radıyallahu anh)'den Ebû Dâvud ve başka kitaplarda rivayet edilen:

  اِنَّ المََئِكَةَ َ تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وََ صُورَةٌ وََ جُنُبٌ   

"İçinde köpek, resim ve cünüb bulunan  eve (rahmet getiren) melekler girmez" (Ebû Dâvud, Libas,129; Nesâî, Tahare,167)

hadisinin zayıflığı -veya bazı te'villerle kabul edilmesi gerektiği- anlaşılmaktadır.

Nitekim, Hattâbî, bu hadisin de sıhhatine kaildir ve ma'nâyı şöyle tevcih eder:

"Buradaki 'cünüb'ten murad yıkanmaktan hoşlanmayan ve terketmeyi âdet hâline getiren kimsedir, yıkanmayı tehir eden kimse değildir."

Hattâbî hadisle ilgili açıklamasına devam eder: "...Köpekten de murad, beslenmesine izin verilen köpek olmamalıdır, resim de ayak altına atılmış canlı resmi olmalıdır."

Cünüpken yapılan işlerden kazanılan para helâldir. Ancak, bir müminin her zaman abdestli bulunması işlerinde hayır ve berekete vesiledir. Bu sebeple bir namaz vaktinden fazla cünüp durmak, işlerde bereketsizliğe de sebep olabilir.

(bk. Prof. Dr. İbrahim CANAN, Kütüb-ü Sitte Tercüme ve Şerhi)

İlave bilgi için tıklayınız:

"Evinde cünüp duranın evine melek girmez." hadisini izah edebilir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun