Hz. Ali’nin "Devletin dini adalettir" sözünde anlatmak istediği nedir?

Tarih: 11.05.2021 - 06:06 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Önce şunu belirtelim ki, bu sözün Hz. Ali’ye ait olup olmadığını sahih kaynaklarda tespit edemedik.

Bununla beraber, Hz. Ömer’e isnat edilen “Adalet mülkün temelidir.” sözü gibi İslam’da / ayet ve hadislerde pek çok söz vardır.

“Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir.” (Nisa, 4/58)

mealindeki ayette toplum ve devletlerin hayatında adaletin önemine işaret edilmiştir.

Rivayete göre, “Hz. Peygamber Mekke’yi fethedince burada Kureyş kabilesinin çeşitli ailelerinde bulunan bazı salahiyet ve vazifeleri yeniden düzenlemiş, bir kısmını kaldırmıştı. Kaldırmadığı hizmetler arasında Mescid-i Haram ve çevresinin hizmetiyle su işleri vardı. Birinci hizmet Abdüddaroğulları adına Osman b. Talha’da, ikinci hizmet ise Haşimoğullarından -aynı zamanda Hz. Peygamber’in amcası olan- Hz. Abbas’ta idi. Hz. Peygamber (asm), vazifelerle ilgili yeni bir düzenleme yapmak üzere Kâbe’nin anahtarını Osman’dan almıştı, amcası Abbas bu hizmetin de kendisine verilmesini talep etti. Bunun üzerine emanet ayeti geldi ve anahtar yine Osman b. Talha’ya teslim edildi. (Müslim, Hac, 390)

(Resulüm! İnsanlar) Sana gelirlerse aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah âdil olanları sever.” (Maide, 5/42)

mealindeki ayet ve benzerlerinde adalet mefhumu övülmüş ve adalet edenlerin Allah’ın sevdiği, beğendiği kimseler olduğuna ve Allah’ın zalimleri/adaletten sapanları sevmediğine dikkat çekilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun