Hz. Ali'nin, bayram namazından önce nafile namaz kılmak isteyen adamı engellediği doğru mudur?

Tarih: 11.06.2012 - 15:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir bayram günü namazgâhta bir adam, bayram namazından önce nafile namaz kılmak istemiş ve İmam Ali (radıyallahü anh) o adamın namaz kılmamasını söylemiş, o da "Ey müminlerin emîri; ben biliyorum ki Allah, namaz kıldığı için insana azap etmez." demişti. İmam Ali (radıyallahu anh) “Ben de biliyorum ki bir işi Allah`ın Resulü yapmadıkça ve ona teşvikte bulunmadıkça, Allah o işe sevap vermez. Şu halde senin namazın abestir, boşuna bir meşguliyettir. Abes ise haramdır. Sen Allah`ın Resulüne (sallâllahû aleyhi vesellem) uymadığın için ihtimal ki Allah sena azap da edecek.” buyurdu. Yazdıklarımı alıp kabul et ve şüpheye düşenlerden olma. (Dürretü`n-Nasıhin`den özet olarak. s/42)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Dürretu’n-nasihin", hadisler için başvurulacak bir kaynak değildir. Bir nasihat kitabı olup, içinde sahihler yanında zayıf, hatta doğru olmayan rivayetler de vardır.

Bununla beraber, Hz. Ali (ra)’ye isnat edilen bu sözler -mana itibariyle- doğrudur. Çünkü Allah’ın rızası ve hoşnutluğunu bize öğreten Hz. Peygamber (asm)'dir. O halde ilahî rızayı kazanmak için onun yolunu takip etmek gerekir.

Yoksa birisi kalkıp “Allah, namaz kılanları cezalandırmaz, belki sevap verir.” diyerek, öğle namazın farzını sekiz rekat kılsa veya akşamı on üç rekat kılsa, herhalde sevabı değil, azabı hakeder, cezayı çeker. Çünkü ibadetlerde esas olan Hz. Peygambere (asm) uymaktır.

“Benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız, siz de öyle kılın.” (Kenzu’l-Ummal, h. no:18879);

“Hac ibadetlerinizi benden alın/ öğrenin.”(a.g.e, h. no: 12302)

manasındaki hadisler de Hz. Peygambere (asm) tabi olmayı şart koşmaktadır.

Aşağıda mealleri verilen ayetlerden bunu anlamak mümkündür:

“Kim resûlullaha itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim itaatten yüz çevirirse aldırma, zaten seni üzerlerine bekçi göndermedik ki!”(Nisa, 4/80).

“De ki: Allah’a ve Resulullaha itaat ediniz. Şayet yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez.”(Âl-i İmran, 3/32).

“De ki: Allah’a itaat edin, Peygambere itaat edin! Eğer sırtınızı dönerseniz bilin ki Peygamber kendi görevinden, siz de kendi yükümlülüğünüzden sorumlu olursunuz. Ama ona itaat ederseniz, doğru yolu bulmuş olursunuz. Yoksa, peygamberin görevi, açıkça tebliğ etmekten başka bir şey değildir.”(Nur, 24/54).

“Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne itaat edin de emeklerinizi boşa çıkarmayın.” (Muhammed, 47/33).

“Peygamber size ne verirse onu alınız, o sizi neden men ederse onu terk ediniz. Allah’a karşı gelmekten sakınınız. Muhakkak ki Allah’ın cezası pek çetindir.”(Haşr, 59/7).

“Ey Resulüm, de ki: Ey insanlar, eğer Allah’ı seviyorsanız, gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.' Allah gafurdur, rahimdir/çok affedicidir, engin merhamet ve ihsan sahibidir.”(Âl-i İmran, 3/31).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun