Her cennet ehline ikişer güzel kadın mı verilecek?

Tarih: 10.09.2023 - 18:31 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Onların cennetteki kapları altındandır. Orada terleri mis gibi güzel kokacaktır. Orada her birine, baldırının iliği etinin üstünden görünecek kadar güzel ikişer kadın verilecektir. Onların kalpleri tek bir adamın kalbi gibi aynı duyguları taşıdığından, aralarında ne anlaşmazlık ne de çekişme meydana gelecektir. Akşam sabah Allah Teâlâ’yı ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih edeceklerdir.” (Buhârî, Bed'ü'l-halk 8, Enbiyâ 1; Müslim, Cennet 17)
- Bu hadiste her cennet ehli erkeğe 2 eş verileceğini söylüyor, doğru mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cennette dünya kadınlarından her erkeğe iki eş verileceğine dair bir bilgiye rastlayamadık. Eşler birlikte cennete girmişlerse, orada da bu evlilikleri devam edecektir. Dünya kadınları hurilerden daha güzel olacaktır. (bk. Mecmau’z-Zevaid, h. no: 11396)

Bu hadiste geçenler iki eş, huridir. Zira benzer hadislerde bunların huriler olduğu açıklanmıştır:

“Cennete ilk giren zümrenin yüzleri ayın on dördüncü gecesindeki nurlu sureti üzeredir. Cennettekiler cennete tükürmezler, sümkürmezler, dışkı çıkarmazlar. Onların cennetteki kapları altın, tarakları altın ve gümüştendir. Buhurdanlıklarının udları Hind ududur. Onların teri misktir. Cennet ehlinden her bir erkeğin iki kadını vardır ki, vücudunun güzelliğinden iki baldır kemiğinin iliği etinin arkasından görünür. Cennettekiler arasında ihtilaf da yoktur, düşmanlık da yoktur. Kalpleri bir kalptir. Onlar sabah-akşam Allah Teala’yı tesbih ederler.” (Buhârî, Bed'ü'l-halk 8)

“Cennet ahalisinin kalpleri bir kişinin kalbi(ndeki tek iradeye benzer bir fıtrat) üzeredir. Aralarında kinleşme ve hasetleşme yoktur. Her kişi için el-Hûrul-Ayn dilberlerinden iki zevce vardır. Bu dilberlerin baldırlarının iliği kemiklerinin ve etlerinin arkasından görülür.” (Buhârî, Bed'ü'l-halk 8)

Burada açıkça görüldüğü üzere, cennetlik erkeklere verilecek olan iki eş, huridir.

Hadisi nasıl anlamalıyız?

Cennete ilk girecek bahtiyarlardan bir kısmının bedir halindeki ay gibi güzel, bir kısmının en ziyalı yıldız gibi parlak olması, orada insanların derecelerine göre farklı bir yaşayışa ve yüz güzelliğine sahip olacaklarını göstermektedir.

Cennette küçük, büyük abdest ihtiyacının, burun akıntısı, aksırma, sümkürme gibi hallerin bulunmadığı, yenilen içilen şeylerin hoş kokulu bir tür geğirme ve mis kokulu ter ile dışarı atılacağı 1884 numaralı hadiste geçmişti. Cennet güzellikler diyarıdır. Orada insanı rahatsız eden haller bulunmayacaktır. Cennetteki yiyecek ve içeceklerin latif şeyler olması, posalarının rahatsızlık vermemesini, hadislerde belirtildiği üzere onlardan ancak hoş kokular meydana gelmesini gerekli kılar.

Buhurdan, içinde güzel kokulu tütsülerin yakıldığı bir kaptır. Geçmiş bütün medeniyetlerde, özellikle bazı törenler sırasında, ateşe güzel kokulu maddeler atarak veya bu maddeleri buhurdanlarda yakarak etrafa hoş kokular yayma âdeti vardı. Hz. Peygamber (asm) Efendimiz zamanında bazen mescidde ödağacı veya amber gibi buhurların yakıldığı olurdu. Öd ağacı, yongaları yakıldığı zaman güzel koku veren bir ağaçtır. Amber de öd ağacı gibi buhur olarak kullanılan hoş kokulu bir maddedir.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz cennetliklerin buhurdanlarında tüten buhurun, cennetin hoş kokulu ağaçlarından elde edildiğini belirtmektedir. Demek ki cennetliklere dünyada bildikleri, tattıkları ve zevk aldıkları şeylerin daha güzelleri, canları isteyince kendilerine ikram edilecek ve böylece güzel vakit geçirmeleri sağlanacaktır.

Cennetliklerin eşlerine “hûri’l-‘îyn” yani kara gözlü kadın denmektedir. Daha doğrusu hûri’l-‘îyn, iri gözlü ve gözünün akı bembeyaz, karası simsiyah olan kadın anlamına gelmektedir. Allah Teâlâ, cennette müminlere ikram edeceği kadınlara Kuran-ı Kerîm'de "hûri’l-‘îyn" adını vermektedir. (bk. Duhan, 44/52-54; Tûr, 52/20; Rahmân, 55/72.)

Evlenecekleri erkek dışında kendilerine hiçbir insan eli değmemiş olan bu ceylan gözlü kadınlar, eşlerinden başkasıyla ilgilenmeyecek, onların istek ve arzuları dışına çıkmayacaklardır. Peygamber (asm) Efendimizin, “Cennetlik hanımlardan biri yeryüzüne şöyle bir bakacak olsa, yer ile gök arasını aydınlatır.” (Buhârî, Rikak 51) buyurması, onların ne kadar güzel varlıklar olduğunu göstermektedir.

Hadis-i şerifte, cennetliklere sunulacak kadınların güzelliğine temasla, “Onların her birine baldırının iliği etinin üstünden görünecek kadar güzel ikişer kadın verilecek” buyurulmaktadır.

Cennetlikler, babaları Âdem’in şeklinde yaratılmakla hem görünüşleri ve renkleri hem de huyları ve anlayışları bakımından birbirlerine benzeyeceklerinden, aralarında herhangi bir anlaşmazlık sebebi de kalmayacak ve orada huzurlu bir hayat süreceklerdir.

Hadis-i şerifte, cennetliklerin, akşam sabah Allah Teala’yı uluhiyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih edecekleri belirtilmektedir. "Akşam, sabah" sözünden, bu zikrin dünyadaki akşam ve sabah kadar devam edeceği anlaşılmaktadır. Zira cennette akşam ve sabah, gündüz ve gece gibi zaman mefhumları bulunmayacaktır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cennette her erkeğe iki dünya hanımı mı verilecek?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun