Cennette her erkeğe iki dünya hanımı mı verilecek?

Tarih: 06.09.2015 - 02:43 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Konuyla ilgili hadisleri paylaşabilir misiniz?
- Ayrıca cehennemlik erkeklerin cennetlik olan hanımları, cennet ehli mü'min erkeklere miras olarak kalır. Çeşitli hadislerde ifade edildiği gibi, mü'min erkekler kendi hanımlarından ayrı olarak bir de cennetlik hanımlardan bu şekilde olanları nikahlayacaktır. (İbni Mace, Zühd: 39)
- Bu hadislerin sıhhati nasıldır ve bu konuyla ilgili kaç tane hadis vardır?
- Bu cehennemlik erkeğin tekrar cennete girmesi durumunda ikinci dünya hanımın durumu ne olacak?
- Huriler ile alakalı hadislerden ziyade iki dünya hanımı ile ilgili hadisleri paylaşabilir misiniz? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili bir rivayet şöyledir:

Allah Azze ve Celle sizden cennete dahil ettiği her mümine yetmiş iki hanım verir. Bunların ikisi hurilerden ve yetmişi cehennemlik olanların cennetlik hanımlarındandır.” (İbnu Mace, Zühd 39)

Hadis âlimi Hişam bin Hâlid, bu hadisin izahında şöyle der: “Bazı erkekler ebedî olarak cehenneme girerler. Cennet ehli olan erkekler cehenneme girenlerin hanımlarını alacaklardır. Meselâ, Firavun’un hanımı Hz. Âsiye gibi." (İbn Mace, a.y)

- Bu rivayetin senedinde zayıf raviler olduğu için hadis zayıf kabul edilmiştir. (bk. Suyuti, Şerhu Süneni İbn Mace, 1/323; el-Elbani, Daifu’l-Cami’, h. nu:5143).

- Cennette dünya kadınlarından her erkeğe iki eş verileceğine dair bir bilgiye rastlayamadık. Eşler birlikte cennete girmişlerse, orada da bu evlilikleri devam edecektir. Dünya kadınları hurilerden daha güzel olacaktır. (Mecmau’z-Zevaid, h. no: 11396)

- Dünya kadınları Cennete girdikten sonra kötülüklerden, kıskançlık ve benzeri çirkin huylardan arınacaklar, içleri de dışları gibi berrak ve ter temiz olacak. Güzellikte hurileri geçecekler.

Nitekim, bir gün, Ümmü Seleme, Hz. Peygamber (asm)'e  "Ya Rasûlallah! Dünya kadınları mı, yoksa cennetteki hûrîler mi daha üstündür?" diye sorar. Rasûlüllah  (asm): "Dünyadaki kadınların üstünlüğü, yüzün astara üstünlüğü gibidir." diye cevap verir. Ümmü Seleme; "Niçin?" deyince O, şöyle cevap verir: "Dünyadaki kadınlar namaz kıldıkları, oruç tuttukları ve birçok ibadetlerde bulundukları için." (Tabarânî, el-Mucamu’l-Kebir, 23/367-h. no.870)

Peygamberimiz cennetlik kadınları şöyle anlatır:

"Onların vücutlarının güzelliği ile letafetinden dolayı her birinin baldırındaki kemiğin iliği etinin üstünden görünür. Onların aralarında ne ihtilâf vardır ne düşmanlık ne de çekememezlik. Sabah-akşam Allah’ı tesbih ederler." (Buhârî, Bed'ül-Halk, 59; Müslim, Cennet, 14-17)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun