Hayvanların ruhları ahirette baki mi kalacak?

Tarih: 09.09.2016 - 00:36 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bediüzzaman hazretleri hayvanların ruhlarının baki olacağını söylüyor.
- Peki ehli sünnet alimleri bu konuda icma etmişler midir? Çünkü bu görüşe zıt görüşler de duyuyoruz.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu konuda Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'den rivayet edilen sahih bir hadise rastlayamadık. İslam alimlerinin bu konuda icmaları yoktur; olamaz da... Çünkü çoğu rivayetler mevkuf olarak (Hz. Peygamberin dışındaki insanlar tarafından) zikredilmiştir.

Hayvanların ruhları bâki kalacağını ve Süleyman Aleyhisselamın hüdhüdü ve karıncası, Salih Aleyhisselamın devesi, Ashab-ı Kehf’in köpeği gibi bazı özel hayvanların hem ruhu, hem cesediyle bâki âleme gideceği bildirilmiştir. (bk. el-Bursevi, Ruhu’l-Beyân, 5/226)

- Bazı kaynaklarda cennete giden hayvanların şu beş adet olduğu bildirilmiştir:

1. Ashab-ı Kehf’in köpeği.
2. Hz. İsmail için gönderilen koç.
3. Hz. Salih’in devesi.
4. Hz. Uzeyr’in merkebi.
5. Hz. Muhammed’in Burakı.
(bk. İbn Nuceym, el-Eşbah ve’n-Nazair, 1/331)

Mukatil b. Süleyman’dan nakledildiğine göre, cesetleriyle beraber cennette olacak hayvanlar şunlardır:

1. Hz. İbrahim’in buzağısı.
2. Hz. İsmail’in yerine kesilen koç.
3. Hz.Salih’in bir mucizesi olan deve.
4. Hz. Yunus’u yutan balık.
5. Hz. Musa’nın ineği.
6. Hz. Uzeyr’in merkebi.
7. Hz. Süleyman’ın karıncası.
8. Belkıs’ın / Hz. Süleyman’ın hüdhüd kuşu.
9. Ashab-ı Kehf’in Kıtmir isimli köpeği.
10. Peygamberimizin Kasva isimli devesi. (bk. Ruhu’l-Beyan, 5/226)

İlave bilgi için tıklayınız:

Hayvanlar da haşir meydanına çıkacaklar mı? Onların ahiret ...             

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun