Günahı işlememenin, psikolojik ve sosyolojik etkileri var mı?

Tarih: 29.05.2023 - 14:46 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Çok arzuladığın fakat haram olması veya meşru hale getirmeme rağmen uygun olmaması sebebiyle bir arzuyu, bir günahı işlemeyi durdurmanın olumlu ve olumsuz psikolojik ve sosyolojik etkileri var mı, varsa neler olabilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Günahlar, Yüce Yaratıcımızın insanların iki dünya saadeti için koyduğu yasaklardır. Dolayısıyla günahlardan kaçınan kişi öncelikle Allah’ın rızasını kazanmış olur ki, bu bir kul için her şeye bedeldir.

Ayrıca kendisini günahlara karşı koruyan kişi, onların dünyadaki elim sonuçlarına maruz kalmayacağı ve iffetini koruyacağı için dünya hayatını da daha huzurlu geçirir. Çünkü günahlar kısa vadede keyif verse de uzun vadede bazen tamiri imkânsız tahribata neden olurlar.

Nitekim “gayr-i meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, ahiret mesuliyetinden ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevî mücazatlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler verdiğini aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder.” (Nursi, On Birinci Şua, Beşinci Mesele)

Aynı şekilde bugün yaşanan toplumsal sorunlardan tutun da aile ve evlilik sorunlarına, kişilerin şahsı hayatlarındaki sarsıntılara kadar varan problemlerin temelinde günahlar, meşru olmayan hayatlar ve yaşantılar saklıdır.

- Günahlardan kaçınmak kişinin mutluluğu, huzuru ve özgüvenin artmasına yardım ettiği gibi, iradesinin de güçlenmesine de katkı sağlar. 

Çünkü Allah tarafından yasak olan, haram olan ve azap gerektiren bir fiili işleyen kişi, başta yaratıcıya karşı mahcubiyet, vicdanına karşı ise suçluluk hissedecektir. İşlediği günahın büyüklüğüne ve sıklığına bağlı olarak kendisini sadece suçlu değil de aynı zamanda kirlenmiş, iradesi zayıf, nefsine yenilmiş, saygınlığını kaybetmiş, değersiz biri olarak algılamasına neden olacaktır.

Günahlardan kaçınan kişi, bunların hiçbiri hissetmeyeceği, tam tersine görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği için kendisini vicdanen rahat ve huzurlu hissedecektir.

Ayrıca öz değerinin artmasına da neden olacaktır.

- Günahlardan kaçınan kişi, kendisi daha mutlu hissedecektir.

Çünkü insanı mutlu eden şeylerden birisi de başarma duygusudur. Başarmak için verdiği efor ne kadar fazla ise ve mücadele ettiği şey de ne kadar zorsa kişinin elde ettiği mutluluk da o kadar fazladır. Hedozimin yani hazcılığın hakim olduğu modern zamanda, maalesef insanların büyük bir kısmının birinci önceliği, meşru olmayan dairede keyiflerini tatmin etmektir. Bu ise nefisleri doyumsuz hâle getirmiş, isteseler bile kurtulmaları zor olan bir bataklığa sürüklemiştir. Bunun yanında haz kaynağı olan günahlara ulaşmak eskiye oranla çok daha kolay ve ucuz hâle gelmiştir. İşte böyle bir ortamda, imkân varken Allah’ın rızasını ve cehennem azabını düşünerek günahlardan sakınan kişi gerçekten büyük bir başarı elde etmiş demektir ki, bu da ona güçlü bir mutluluk duygusu verecektir.

- Günahların cazibesine rağmen onlara karşı koymak aynı zamanda özgüven duygusunu da güçlendirir.

Çünkü özgüven dışarıdan verilen herhangi bir telkinle değil de kişinin deneyimlediği başarıya göre gelişir.

Kişinin ulaşılması kolay, cazibesi ve verdiği hazzı yüksek olan bir günaha karşı elde ettiği zafer, onda “yapabiliyorum, kazanabiliyorum, direnebiliyorum, kendime hâkim olabiliyorum, duygularıma mağlup olmuyorum” gibi özgüveni besleyen düşüncelerin gelişmesini sağlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 88
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun