Görmeyen gözlerin açılması ayete aykırı mı?

Tarih: 16.05.2024 - 09:55 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Enam 46'da “Hiç düşündünüz mü, Allah sizin işitme duyunuzu ve gözlerinizi yok etse, kalplerinizin üzerine de mühür vursa, onları size Allah’tan başka hangi ilâh geri verebilir?” ibaresi vardır.
- Ancak günümüzdeki teknoloji ile görmeyen göz görebiliyor, duymayan kulak duyabiliyor.
- Bu durumda Kuran-ı Kerim yanılıyor mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kuran elbette yanılmaz, yanılanlar ayetin manasını bilmeyenlerdir.

İlgili ayetin meali şöyledir:

“De ki: 'Ne dersiniz / hiç düşündünüz mü; eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse bunları size geri verebilecek Allah’tan başka tanrı kimdir?' Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz. Onlar hâlâ yüz çeviriyorlar!”

Burada vurgulanan husus, göz ve kulakların iyilişemeyeceğine dair değil, “Bunları yeniden iyileştirip geri verebilecek Allah’tan başka hiç kimsenin olmadığıdır.”

Demek ki ayette körün, sağırın iyileşmeyeceği belirtilmemiş, bilakis, iyileşmesine bir kapı aralayanın, iyileşebileceğini mümkün kılanın Allah olduğuna işaret edilmiştir. Buna işaret edilmiş olmakla beraber, yaratıcının, şifa verenin yalnız Allah olduğuna dikkat çekmek için “Allah’tan başkasının bu iyileşmeyi yapamayacağına” vurgu yapılmıştır.

Bu ayetten alınması gereken ders, Allah’tan başka yaratıcı olmadığı gibi, şifa veren şafinin de olmadığı, öyleyse bütün iyilikler, bütün iyileştirmeler, bütün hastalıklardan şifalar hülasa bütün dertlere dermanların yegâne sahibi yalnız Allah olduğu, dolayısıyla bütün şükürler ve kulluklar yalnız ona yapılması gerektiği hususudur.

Bugünkü teknoloji yerine yaklaşık 1.500 yıl önce, Hz. Muhammed’in (asm) vesilesiyle birçok görme özürlülerin iyileştiği sahih hadis rivayetlerinde vardır. (bk. Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 6:113; Tirmizî, Deavât: 118, 119; İbni Mâce, İkame: 189; Müsned: 4/138)

Demek ki, Hz. Muhammed (asm) Efendimizin elinde mucizeyi yaratan Allah olduğu gibi, doktorların, teknolojinin ve ilaçların eliyle şifayı veren de yalnız Allah'tır. İşte ayette buna dikkat çekilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 22
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun