Gençleri pornografi bağımlılığından kurtarmak için ne tavsiye edersiniz?

Gençleri pornografi bağımlılığından kurtarmak için ne tavsiye edersiniz?
Tarih: 26.02.2015 - 11:41 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Pornografi bağımlılığı hakkında acilen bir bildiri vs. yayımlamanız lazım. Gençlik ölüyor, bitiyor...

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu konu gerçekten çok tehlikeli, çok sağlıksız, çok günahlıdır. Çok veballi, çok cezalı bir suç olduğunda şüphe yoktur.

Aklı başında bir insan bu işten bir an önce kurtulmaya çalışmalıdır. Tövbe kapısı açıktır.

Tövbe kapısının açık olması, günahların olduğunu gösterir. Demek ki ümitsizliğe yer yoktur.

- Fakat, ilk adımı atmak kulun görevdir. İkinci adımda Allah’ın yardımı gelecektir inşaallahurrahman!

Allah’a imanı güçlü ve hesap gününe inanan bir kişinin, günahlardan sakınması ve tövbe etmesi daha kolaydır. Çünkü, aklı başında olan insan, “Zararın neresinden dönülürse kârdır.” kuralını düşünür ve bir an önce bu zarardan dönmenin çaresini arar.

- İhtiyarlık yaklaştıkça, gençliğin veballi yönleri insanın vicdanını tırmalar. Bu yaşlılık dönemi şayet 40-50 yıl sürerse, bu uzun süre boyunca, o dört-beş yıllık gençliğin ceremesini çekmeye, vicdan azabını duymaya, hesap günündeki hesabın ağırlığından tedirginlik hissetmeye devam edecektir. Şimdi düşünün; beş yıl nefsin heva ve hevesine kapılarak gayri meşru bir lezzetin hatırı için, 70 yıllık bir hayatı zehir etmek aklın kârı mıdır?

- Bu konuda, ilk destekçiniz, tahkiki bir surette güçlendireceğiniz imanınız olacak.

Sonra şayet bu konuda tıbbi açıdan psikolojik bir desteğe ihtiyaç duyulursa, mümkün oldukça ailesine söylemeden bir yolunu bulup bir doktora gider. Sürekli gitmesine gerek olmayabilir. Bir iki defa “çaktırmadan” gidebilir. Başka bir hastalık bahanesiyle gidip bu hastalığı ilgili uzmana anlatabilir.

Fakat öncelikle, bu güzel dini bilgileri, biraz daha takviye etmek ve güzel bir arkadaş grubunu bulmaya çalışmak gerekir.

- Hiç şüphe yok ki, bu gibi günahların rahatlıkla işlenebilmesi, onun rahat bir zemininin olmasından kaynaklanıyor. Güreş minderine çıktıktan sonra, orayı terk etmek çok zordur. Onun için ne yapıp edip mindere çıkmamaya gayret edilmelidir.

Yani, günahların kol gezdiği bir ortama girdikten sonra, o günahlardan uzak durmak çok zordur. En iyi çare, günahların bulunduğu ortamlardan uzak durmaktır, hiç o mindere çıkmamaktır.

Bu sebeple, önereceğimiz ilk acil tedavi, özellikle tek başına olduğu durumlarda bilgisayarın başına geçmemektir.

Bilgisayara yaklaştığı zaman, ilk yapacağı iş, Allah’ın ilim ve kudretiyle yanında hazır ve nazır olduğunu ve onu her yönden kontrol etmekte olduğunu, meleklerin de onun bütün söz ve davranışlarını kayıt altına alacaklarını düşünmek olmalıdır.

- Bir tavsiyemiz daha; durumu/geçimi elveriyorsa, bir an önce evlenmeye çalışsın ve evlensin... Evlendikten sonra da okumaya devam edebilir…

Arkadaşlarınıza da bunu tavsiye edin!.. Hadiste bildirildiği üzere, “Evlilik, dinin yarısının teminatıdır.”(bk. Heysemi, Mecme’u’z Zevaid, No: 7310; Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, 2/239)

Demek ki erkeklerin kadınlarla, kadınların da erkeklerle sınanması en büyük bir imtihandır. Allah’a samimi yalvarıp yakaralım. Çünkü Rabbimiz samimi elleri boş çevirmez…

 “Elhasıl, gençlik gidecek. Sefahatte gitmiş ise, hem dünyada, hem âhirette, binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle sû'-i istimal ile, israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere veya sefalethanelere ve manevî elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz; hastahanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz.”

“Elbette hastahanelerin ekseriyetle lisan-ı halinden, gençlik saikasıyla israfat ve sû'-i istimalden gelen hastalıktan eninler, eyvahlar işittiğiniz gibi; hapishanelerden dahi, ekseriyetle gençliğin taşkınlık saikasıyla gayr-ı meşru dairedeki harekatın tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin teessüflerini işiteceksiniz. Ve kabristanda ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o âlem-i berzahta -ehl-i keşfelkuburun müşahedatıyla ve bütün ehl-i hakikatın tasdikıyla ve şehadetiyle- ekser azablar, gençlik sû'-i istimalâtının neticesi olduğunu bileceksiniz.” (bk. Sözler, s. 147)

- Rabbimiz, bizi, sizi ve cümle müminleri, bu gibi günahların batıklığından korusun, kurtarsın. Âmin!..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun