Farz kılındığında tesbihat yapılır mı?

Tarih: 26.01.2019 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sadece farz namazını kılıp sünnet namazlarını kılmadan namaz tesbihatının tümü yapılır mı?
- Hem farz hem de sünnetleri kılan bir kimse, tesbihatı farzdan hemen sonra mı yapmalı, yoksa sünnetten sonra yapmasının bir sakıncası olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Namazı gerek cemaatle kılalım, gerekse tek başımıza kılalım fark etmez; namazdan sonra tesbîhat yapmak Sünnet-i Seniyyedir. Tesbîhât cemaatle birlikte yapılabileceği gibi, ferdî olarak da yapılabilir.

Farz namazlarından sonra tesbihatın önemi hakkında Allah Resulü (asm) şöyle buyurmaktadır:

“Her namazın ardından otuz üçer defa 'Sübhânallah', 'Elhamdülillâh' ve 'Allahü ekber' dersiniz. Sonra da 'Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-Mülkü ve lehü’l-Hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.' dersiniz; deniz köpüğü kadar bile olsa günahlarınız bağışlanır!” (Müslim, Mesacid 142)

Bedîüzzaman Hazretleri, namazdan sonra okunması sünnet olan tesbih, tazim, tehlil, zikir ve salavât ifâdelerinin, her türlü şerlerden Allah’a sığınma ve Allah’ın isimlerini zikretme duâlarının “velâyet-i Ahmediyenin evradı” olduğunu, yani Hazret-i Peygamberin (asm) yolu ve sünneti bulunduğunu kaydeder. (bk. Kastamonu Lâhikası, s. 72)

Şafiilerde farz namazını kılıp sünnet namazlarını kılmadan namaz tesbihatının tümü yapmak evladır.  Hanefilerde ise, hem farz hem de sünnetleri kıldıktan hemen sonra tesbihatı yapmak evladır.

Her iki mezhepte de farz namazlarından sonra tesbihat yapmak sünnettir. Ancak genel uygulama namaz kılınan cami ve bölgelerde hangi mezhep mensubu daha çoksa, o mezhebe uyularak tesbihat yapılmasında bir sakınca yoktur. Ferdi olarak kişi mezhebinin içtihadına göre tesbihatını yapabildiği gibi, diğer mezhebin uygulamasını yapabilir. Bunda bir sakınca görülmemektedir. Yeter ki yapılan işin Ehl-i sünnet dediğimiz bir müçtehidin içtihadına dayanmış olsun.

Bilindiği gibi İslam alimleri, mezhep mensuplarının, yer zaman ve ihtiyaçlara göre biri diğerini, ictihad olan konularda taklit edebilirler.

İlave bilgi için tıklayınız:

Namaz tesbihatı hakkında bilgi verir misiniz? Namaz sonunda ...
Bugün yaptğımız topluca tesbihat ve içeriğini Peygamberimiz ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun