Farklı mezheptekilerin birbirleriyle evlenmelerinde bir mahzur var mıdır? Eşlerin aynı mezhebten olması gerekir mi?

Tarih: 05.03.2007 - 00:26 | Güncelleme:

Soru Detayı
Farklı mezheplerdekiler evlendikleri zaman birinin mezhep değiştirmesi gerekir mi, yoksa değiştirmeden de evlilik yürütülebilir mi? (Bayan Hanefi, erkek Şafii veya Şii...)
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Farklı mezhepten kadın ve erkeğin evlenmesi caizdir. Kadın evlendikten sonra kocasının mezhebine geçmek zorunda değildir.

Ehl-i sünnet hanımın Şii veya Alevi erkek ile evlenmesi:

Müslüman bir hanım ancak Müslüman bir kimse ile evlenebileceğinden, önce Müslümanı tanıtmamız lazımdır. Müslüman, İslâm dininin bütün kesin hükümlerini kabul edip hiç birisini reddetmeyen kimsedir. Yani namaz, oruç, zekât, hac, abdest, gusül ve benzeri emirleriyle; zina, içki, faiz ve benzeri nehiyleri kabul edip onlara inanan kimsedir. Ama zikredilen şeylerin tümünü veya bir kısmını kabul etmeyen kimse Müslüman sayılmadığı gibi, onunla evlenmek de caiz değildir. Evlenme vaki olduğu takdirde evlilik hayatı gayri meşrudur. Bunun adı ister Sünni olsun, ister Alevi olsun, isterse Şii olsun.

Demek ki evlenmenin ölçüsü İslâm'dır. Maalesef bugün yurt içinde veya dışında birçok Müslüman hanım, durumu sormadan ve İslâm'ın hükmünü öğrenmeden Müslüman olmayan kimse ile evlenir ve kendini kıyamete kadar Allah'ın lanetine müstahak eder.

(Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar, II / 119)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun