Evren ve insan, pi sayısı mantığıyla oluşmuş olamaz mı?

Tarih: 05.09.2021 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şimdi benim bildiğime göre pi sayısında rakamlarla olabilecek tüm kombinasyonlar var. Ve tesadüfen de olsa doğum tarihimiz ölüm tarihimiz yazıyor.
- Peki, evren ve insanda pi sayısı mantığıyla oluşmuş olamaz mı Sümme haşa.
- Yani DNA’da tüm kodlar yazıyordur ama işe yarayanlar çalışıyordur. Aynı bu şekilde evren ve evrendeki her şey de bu şekilde oluşmuş olabilir.
- Tüm kodlar vardır ama sadece çalışanlar oluşturmuştur evreni ve evrendeki her şeyi böyle bir şey olabilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Önce Pi sayısının ne olduğuna ve neyi ifade ettiğine bakalım:

Pi sayısı 3.1416... şeklinde devam eder. Bu sayı aslında bir orandır ve dairenin çevresinin çapına bölümünden elde edilir.

Pi sayısı, farklı devirlerde farklı milletler tarafından kullanılmıştır. Bunun sembolü Yunan alfabesinin 16. harfidir. Bu harf, aynı zamanda, Yunanca çevre (çember) anlamına gelen “perimetier” kelimesinin de ilk harfidir.

Pi sayısının virgülden sonraki milyarlarca basamağı hesaplanmıştır. 2006 yılında Akira Haraguchi adında bir Japon’un pi’nin 100.000 rakamını ezberlediği ileri sürülmektedir.

Kaç basamağı biliniyor?

En uzun pi hesaplamanın Fabrice Bellard tarafından yapıldığı belirtilir. Bunun 2 trilyon 700 milyar rakamdan oluştuğu ifade edilir. Pi sayısı 1.24 trilyonuncu basamağına kadar hesaplandığı ileri sürülür. Bu hesaplanan rakamı bilgisayara yazmak için 310 milyon sayfa yani 2.4 TB hard disk yeri gerekeceğine dikkat çekilir. Bir başka ifade ile 1 milyon mp3.

Pi sayısı ilk çağlardan beri gündemdedir. Bazı bilim insanları tarafından pi sayısının doğayı yani tabiatı açıklamaya yarayan evrensel bir matematik dili olduğu ifade edilir. Bazı fizikçiler de bunun tabiatı açıklamak için kullanılan bir araç olduğunu ileri sürmektedirler.

Bir eseri, o eserle ilgili bilginin olduğu belge mi yapar?

Kainatta bir yaratıcıyı kabul etmeyen düşünürler pi sayısını âdeta ilah yerine koymakta ve her şeyin bu pi sayısıyla meydana geldiğini ileri sürmektedirler.

Bunların hali, her şeyden cahil birisinin önüne gelen bir binayı kimin yaptığını araştırırken, binanın içinde bir defter bulup, bu defterde pi sayısı ile ilgili birtakım hesaplamalar ve kanunlar olduğunu görünce, o binanın bu pi sayısı tarafından yapıldığını ileri sürmesi gibi bir safsatadır.

Aslında bu pi sayısı Allah’ın varlığını ve birliğini gayet açık bir şekilde ispat etmekte ve göstermektedir. Çünkü bütün varlıkların son derece ölçülü ve düzgün bir oranla yaratıldığı görülmektedir. Mesela, bir elma ağacının başındaki bütün yapraklar belirli bir oranda ve büyüklüktedir. Siz elma ağacının başında ceviz yaprağı görmediğiniz gibi, ceviz ağacında da elma yaprağı bulamazsınız. İşte bu, yaratıcının bunları bilerek belirli bir hesapla belirli şekilde yarattığını ve onun varlığını göstermektedir.

Diğer taraftan, örneğin yeryüzündeki bütün elma ağaçlarının aynı olması, yine bütün koyunların koyun olarak, bütün tavukların da tavuk olarak birbirine benzemesi... onları yaratanın birliğine işaret etmektedir.

İnsanın gözlerinden ayaklarına, burnundan kulaklarına varıncaya kadar her organ ve azanın belirli bir ölçü içerisinde ve belirli oranlarda olduğu görülmekte ve bunlar altın oran şeklinde ifade edilmektedir.

Sonsuz ilim, irade ve kudret gerektiren bütün yaratılışları pi sayısına verenin ya aklı yoktur ya da kainattaki yaratılışı anlamamıştır.

İşte bütün canlılarda bu ve benzer oran ve ölçüler bize bu varlıkların sonsuz bir ilim, irade ve kudret sahibi Allah’ın eseri olduğunu göstermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun