Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinirlerse taş mı yağar?

Tarih: 09.03.2022 - 09:12 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Zayıf da olsa, bu anlama gelen hadisleri nasıl anlamalıyız?
“Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinirlerse mutlaka yere batırılma, maymuna ve domuza dönüştürülme ve gökten taş yağması vaki olacaktır.” (es-Süyuti, Camiu'l-ehadis, rakam: 16029, 15/498)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda değişik rivayetler ve benzer ifadeler söz konusudur. Ancak soruda referans verilen yer ve numarada “Gökten taş yağması” ifadesine rastlayamadık.

Buradaki hadis rivayetinde şu ifadeler yer almıştır:

Peygamberimiz (asm) “Mutlaka (ileride) bir yere batma, bir kılık değiştirme ve bir sarsıntı (olayı) kaçınılmaz olur.” Bazı kimseler,

“Ya Resulallah! Bunlar bu ümmette mi olur?” diye sorunca da “Evet” dedi ve ekledi:

“Cariyeleri istihdam ettikleri, zinayı helal saydıkları, faiz yedikleri, Harem bölgesinde avlanmayı ve ipekten elbise giymeyi helal kıldıkları, erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetindikleri zaman (bu belalar başlarına gelir).” (Süyuti, Camiu'l-ehadis, rakam: 16029, 15/498)

Başka rivayetlerde “taş yağması” da vardır.

Tirmizi’de geçen bir rivayette, benzer günahlardan söz edilmiş ve eza olarak “zelzele, yer batması, kılık değiştirme ve taşların yağması”na yer verilmiştir. (Tirmizi, Fiten, 38, no: 2211)

Tirmizi bu rivayet için "garip" demiştir. (bk. Tirmizi, Fiten, a.y)

Bu rivayetlerde zikredilen musibetlerin bütün yeryüzünü kaplayacak şekilde düşünmek isabetli olmasa gerektir.

Bediüzzaman Hazrertlerinin Fil suresinden istihraç ettiği işari manaya göre, Rusya’da olduğu gibi belli bazı bölgelerde bu tür olayların olması, ayet ve hadislerin bir nevi masadakı olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun