Erkek kılı uzatınca sevap, kadın saçını gösterince günah, bilimsel açıklaması nedir?

Tarih: 01.08.2021 - 18:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kıl bildiğim kadarıyla keratindir. Sorum şu, erkekler yüzlerindeki kılı uzatınca sevap kazanıyor, kadın saçını gösterince günah kazanıyor. Sonuçta ikisi de keratindendir. Bilimsel bir açıklama yapar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu ve benzer sorulara isabetli ve doğru cevap verebilmek için insanın yaratılış gayesinin bilinmesi gerekir. Yani öncelikle “İnsan niçin yaratılmıştır?” sorusunun cevabı verilmelidir. Bu sorunun en doğru cevabını da insanı yaratan Allah verecektir. Bu konuda Allah şöyle buyuruyor:

"Ben cinleri ve insanları sırf beni tanıyıp yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım." (Zariyat, 51/56)

Demek ki insanın yaratılış gayesi Allah’ı tanımak ve ona ibadet etmektir. Bir başka ifade ile Allah’ın emirlerini yerine getirmektir. İşte insan bu yaratılış gayesine uygun hareket edip etmediği ile imtihan edilmektedir.

Kısaca söylemek gerekirse, insan dünyaya imtihan için gönderilmiştir.

Elbette imtihanda uyulması gereken birtakım kurallar olacaktır. Bu kuralları koyacak, ona uyanlara ahirette mükâfat uymayanlara da ceza verecek olan Allah’tır. Yoksa bu konuda insan kural koyamaz. Koyarsa o din olmaz. İnsanın kendi nefsine uyması olur.

İnsan, uyması gereken kuralların sebep ve hikmetlerinin bir kısmını araştırarak bilebilir. Bilirse, yaptığı işi daha şuurlu yapar. Ama (hikmetini) ister bilsin isterse bilmesin, o kurallara uymak imtihanın gereğidir. Zaten insanın ilmi çok sınırlı olduğu için her şeyin mahiyetini bilmesi de mümkün değildir.

Bu konuda Müslümanlara örnek sahabelerdir. Onlar herhangi bir konuda nasıl davranmaları gerektiğini Kur'an’dan ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm)’den öğrenip uyguluyorlardı. Yani o kuralların hikmeti ve gayesinin ne olduğunu değil, emir ve yasakların neler olduğunu bilmek istiyorlardı.

Günümüz insanında, özellikle gençlerde Allah’ın emir ve yasaklarına inanma ve uyma konusunda garip bir beklenti var. Dini bir emrin önce ilmen ispatını istiyor, ondan sonra inanacağını söylüyor.

Bir mesele ilmen ispat edilince ona inanılmaz. O konu sadece bilinir. Mesela, hidrojen ve oksijen birleştirilince su hâsıl edilir. Bu ilmen ispattır. Buna inanılmaz, bilinir. Yani ilmi bir meseleye inanılmaz.

İman gaybe dayanır. Dinin bildirdiği bir hususa inanılır. Ama bu ilmen ispat edilirse veya emir ya da yasağın sebepleri bilinirse o insanın iman gelişir ve kuvvetlenir. Ama ilmen ispat edilmese veya o kuralın hikmet ve gayeleri bilinmese yine ona uyulur. Çünkü bizim ilmimiz çok sınırlıdır. Her şeyin hakikatini kavramamız mümkün değildir.

Bu temel kurallardan sonra sizin sorunuza gelelim. Saç keratindir. Dolayısıyla bu saç kadında olmuş, erkekte olmuş fark etmez deniyor. Meseleye böyle yaklaştığınız zaman bunun arkasından şu sorular da gelecektir:

Keratin nedir? O da proteindir. Protein nedir? Amino asitlerin birleştirilmesiyle hasıl edilmiş organik bir birleşiktir. Amino asitlerin de temeli karbon, hidrojen ve azot atomlarıdır.

Olaya böyle baktığınız zaman insan ve hatta bütün canlı ve cansız varlıklar atom yığınlarından ibarettir. Bülbül de gül de atom yığınlarından ibarettir. Ama siz onların atom hallerine değil, o atomlara giydirilmiş estetik şekil ve güzelliğe, onlardaki cezp edici kokuya hayran oluyorsunuz.

İnsanın saçından tırnağına kadar o atomlara belirli bir şekil ve yapı kazandırılıyor. Ölçülü bir düzgünlük ve estetik şekil veriliyor. Gözü şaşı olan birisini değil, düzgün bakan ve gören bir kadını tercih ediyorsunuz. Niçin şaşı göreni tercih etmiyorsunuz? Onun gözleri de şaşı olmayan bir kadının gözleriyle aynı atomlardan meydana gelmemiş mi? Ağzı ve dişleri eğri ve dişler ağzından dışarı sarkmış ağzından su akıtan bir kadını mı, yoksa ağzı ve dişleri düzgün bir kadını mı tercih edersiniz? Niçin birinciyi tercih etmiyorsunuz? Onun da dişleri ve ağzı aynı atom ve moleküllerden meydana gelmiştir.

Saçını sıfıra vurdurmuş ve hayatını hep bu şekilde devam ettiren bir kadının mı, yoksa saçlarını düzgün büyütüp tarayan ve yüzüne bu saçlarla ayrı bir güzellik kazandıran bir kadını mı tercih edersiniz? Niçin saçlarını sıfıra vurduranı tercih etmediniz? O sıfır numara büyüklüğünde olan saçlar da keratin değil mi?

Saçlarını uzatıp yüzüne tatlı bir güzellik kazandırmış olan bir kadının, o saçları taramayıp sağa sola dağınık halde ve bakımsız bıraktığı zaman erkeğin ondan nefret etmesine sebep olur. Niçin? O dağınık ve bakımsız haliyle de onlar keratin değil mi?

İnsanı yaratan Allah, kadın ve erkeğin hangi hallerinin karşı cinsin şehvet damarını uyandırdığını gayet iyi bilmektedir. Onun için müminlerin kadın-erkek münasebetlerinde birbirlerine karşı nasıl davranmaları gerektiğini bildirmiş, emir ve yasaklara uymaları hususunda birtakım prensipler koymuştur.

Konuya bu açıdan baktığınız zaman kadının saçının örtülmesiyle ilgili emrin hikmeti anlaşılmış olur. Ancak kadın bu hikmetlerden dolayı değil, Allah’ın emri olduğu için başını ve örtülmesi gereken yerlerini örtmesi gerekir ve örter; böylece emre uyduğu sürece farz ibadeti sevabı almış olur, emre uymadığı sürece de haram işlemiş olur, günaha girer...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun