Ektiğimiz ağaçların sevapları vefat ettikten sonra da olur mu?

Tarih: 29.06.2020 - 13:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimiz ağaç diken kişinin çok sevap kazanacağını söylemiştir. Ağaçların meyveleri adedince sevap varmış.
- Şimdi biz bahçemize ağacı meyvelerini satmak amacıyla da dikersek, muhtemelen biz dünyadan göçtükten sonra ağaç meyve vermeye devam edecektir. Bu durumda yine sevap olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ağaç dikmekle ilgili bazı hadisler şöyledir:

 "Kim ağaç dikiminde bulunursa, onun için ağaçtan hasıl olan ürün miktarınca Allah sevap yazar." (Müsned, 5/415)

"Elinizde bir ağaç fidanı varsa, kıyamet kopmaya başlasa bile, eğer onu dikecek kadar vaktiniz varsa, mutlaka dikin." (Münavi, Feyzu’l-Kadir, 3/30)

"Her kim boş, kuru ve çorak bir yeri ihya edecek olursa, bu amelinden dolayı Allah tarafından mükâfatlandırılır. İnsan ve hayvan ondan faydalandıkça orayı ihya edene sadaka yazılır." (Münavi, Feyzu’l-Kadir, 6/39; Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 4/67-68)

“Bir kimse bir ağaç dikse, o ağaç meyve verdikçe sevabı ona yazılır." (Müsned, 5/480)

"Müslümanlardan bir kimse bir ağaç dikerse, o ağaçtan yenen mahsul mutlaka onun için sadaka olur. Yine o ağaçtan çalınan meyve de o Müslüman için sadaka olur. Kuşların yediği de sadakadır. Herkesin ondan yeyip eksilttiği mahsul da onu diken Müslümanlara ait bir sadakadır." (Müslim, Musakat 2, no: 7)

"Kişi kabirde bile olsa, yedi şeyden meydana gelen sevap devamlı olarak kendisine ulaşır:

Öğretilen ilim, halkın yararlanması için akıtılan su, açılan kuyu, dikilmiş ağaç, yapılan mescit, okunmak üzere bağışlanan Kur’an ve ölümünden sonra kendisine dua edecek evlat." (Münavi, Feyzu’l-Kadir, 4/87)

Peygamberimiz (asm)'ın bu sözleri, ağaç dikip yetiştirmenin önemini ve kazanımlarını bildiren mesajlardır.

Dikilen bir ağacın gölgesinden de istifade edilse, ağacı diken için sevap vardır. O ağaçtan ne kadar istifade edilirse, sevabı da o kadar çok olur.

Ağaç dikmenin ve korumanın hayatta iken insana fayda sağladığı gibi vefatından sonra da ona sevap kazandırmaya devam etmektedir. Çünkü insanlığa fayda sağlamaktadır:

"İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır." (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 1/393)

Ağaçların çevreyi koruyup havayı temizlediği gibi, bazı türlerinin de mikropları öldürdüğü bilinen bilimsel bir gerçektir.

Onun için ağaç diken her mümin, her durumda sadaka sevabı kazanmaktadır. İster parayla olsun, ister bedava dağıtsın, isterse çalınsın fark etmez, hayatında da ölümünden sonra da sadaka devam etmektedir.

Ağaç meyvelerine verilen ücret bir emek karşılığıdır, bir ayak ücretidir, yoksa meyvelerin gerçek fiyatı değildir. Gerçek fiyat onu yaratan Allah’a verilir, O da zikir fikir ve şükürdür. Ağacı ve meyvesini yaratan Allah’tır, ona sebep olan ise insandır. Burada insan sebep olduğu şeyin karşılığını ve ücretini alır.

İslam dininde insanların ve diğer canlıların sağlığı, beslenmesi, çeşitli geçim vasıtalarının sağlanması için çok gerekli olan ağacın korunması, lüzumsuz yere kesilmemesi konusuna da önem verilmiştir.

Mekke’nin hareminde bulunan ağaçların kesilmesi, bitkilerin koparılması Hz. İbrahim’den itibaren yasaklanmıştır.

Hz. Peygamber (asm), Medine’de de belli sınırlar içinde bir harem tayin etmiş, bu sınırlar içinde ağaç kesen ve uygunsuz davranışta bulunan kimseye, “Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti üzerine olsun” diyerek bedduada bulunmuştur. (Buhari, Medine, 1)

Yine Resûl-i Ekrem (asm) Taiflilere yazdığı mektupta (emirname) şehrin ağaçlarının kesilmeyeceğini, belli koruluklarda avlanmanın yasaklandığını, bu yasakları çiğneyene ibret verici cezaların uygulanacağını belirtmiştir. (bk. M. Hamidullah, el-Vesaik, Kahire 1941, s. 159, 161)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun