Doğduktan hemen sonra ölen bir çocuğa yapılacak muamele nasıldır?

Tarih: 19.12.2015 - 15:20 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu çocuk ahirette anne ve babasına şefaatçi olabilecek midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur’an-ı Kerim'de insan hayatının safhaları anlatılırken, ana karnındaki safha da dahil edilmektedir.(1) Bir çocuk ana rahminde bilhassa canlandıktan sonra artık varlık sahasına, başka bir ifadeyle, insanlığa ilk adımı atmış olur.

Bazı hadis-i şeriflerde çocuğun ana rahminde bulunuş safhasına dikkat çekilmekte ve şöyle buyurulmaktadır:

“Her birinizin yaratılışı annenizin karnında kırk günde toplanır. Bir o kadar günde kan pıhtısı, bir o kadar günde et parçası olur. Sonra bir melek gönderilerek ruh üflenir…”(2)

Hadis-i şeriflerde ifade edildiği gibi, çocuğa ruh üfürüldüğünde artık belirli bir insanlık mertebesine gelmiştir. Buna göre, çocuğun canlı olarak dünyaya geldikten sonra hemen ölmesi hâlinde, cennette anne babasına yine çocuk olarak varacağı ve onların çocuk sevgisine mazhar olacağı anlaşılmaktadır. Dünyevi muameleler bakımından hükmü de normal bir insana tatbik edilen hükümlerden farklı değildir.

Kasani gibi büyük bir Hanefi alimi, İmam Ebu Yusuf’tan naklen der ki:

“Ölü olarak doğan çocuk yıkanır ve isim verilir. Fakat cenaze namazı kılınmaz.”(3)

Çocuklara isim verilmesinin bir hikmetini Peygamber Efendimiz (asm) şöyle beyan ederler:

“Siz, kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız; öyle ise güzel isimler edinin.”(4)

Dipnotlar:

1. Hac Suresi, 5.
2. Buhari, Bedu`l Halk: 6.
3. Bedaiyu`s-Sanayi, 1/302.
4. Ebu Davut, Edeb: 70. 

(bk. Mehmed PAKSU, Çağın Getirdiği Sorular)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?