Dinimiz çok kısıtlayıcı değil mi; kadının her yerini avret kabul ediyor. Bunlar çok abartı değil mi?

Tarih: 08.05.2012 - 01:30 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yaptığımız her harekette günah işleme olasılığımız var. Hayatımızı tamamen dine göre yaşayınca hayat sıkıcı olmaz mı?
- Dinimiz bazı konularda çok kısıtlayıcı davranmıyor mu?
- Monoton bir yaşam geçmez mi?
- Özellikle kadın-erkek ilişkilerinin aşırı kısıtlaması neden?
-  Bu benim nefsimin sözleri. Bu düşüncelerden kurtulmam için güzel cevaplarınızı bekliyorum...

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuyu birkaç madde halinde özetlemeye çalışacağız:

- İslam’da helal olanlar büyük çoğunluktadır, haram olanlar ise istisnaidir ve azınlıktadır. İslam dairesi keyfe kâfidir, dışarıda keyif aramaya hiç gerek yoktur.

“Size helal olup arzu ettiğiniz kadınlarla iki, üç veya dört hanım olmak üzere evlenin. Eğer bu takdirde de aralarında adaleti gerçekleştirmekten endişe ederseniz, bir kadınla veya elinizin altında olan cariyelerle yetinin. Bu durum, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.” (Nisa, 4/3);

“De ki: 'Allah’ın, kulları için yaratıp ortaya çıkardığı zineti, temiz ve hoş rızıkları haram kılmak kimin haddine?' De ki: 'Onlar, dünya hayatında (iman etmeyenlerle birlikte,) iman edenlerindir. Kıyamet günü ise yalnız müminlere mahsustur.' İşte biz, bilip anlayan kimseler için, ayetleri bu şekilde açıklıyoruz.” (A'raf, 7/32)

mealindeki ayetlerde, İslam dairesinin keyfe kâfi olduğu gerçeğinin altı çizilmiştir.

- Peygamberimiz (a.s.m) bu hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur:

“Allah kime saliha bir eş nasip etmişse, dininin yarısına (yarısını korumasına) yardım etmiş demektir. O halde o da dininin değer yarısını korumada Allah’tan korksun.” (Mecmauz-Zevaid, h. no: 7434)

Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki, kadın-erkek ilişkisinin düzensiz olması, dinin yarısına zarar verir. Çünkü insanlarda en güçlü dürtü karşı cinse duyulan duygu olduğu bilinmektedir. Böyle bir duygunun nefsin canının çektiği bir ortam bulmasına fırsat vermek, onun anarşist bir çizgiyi takip etmesine zemin hazırlamak anlamına gelir.

İslam’ın en hoşlanmadığı şey disiplinsizliktir. Disiplinsizlik, aklıselim ve vicdanın sesini kısar ve hayvani duyguların ön plana çıkmasına yol açar. Kâinatı bu kadar harika nizam ve intizam içerisinde yaratan Allah’ın, kâinatın göz bebeği olan insanları başıboş bırakması düşünülemez.

- İnsanlık camiasında da olması gereken edep, ahlak ve disiplin ortamını bozan, insanları ahlaki anarşiye sevk eden her türlü kapıları ve pencereleri kapatmak, İslam’da bir tedbir olarak ön görülmüştür.  Buna Fıkıh kaynaklarında “Sedd-i Zarayi” denilir.

Buna göre, kışta, özellikle fırtınalı günlerde en ufak delikleri kapatmak gerekir. Öyle de insanların cinsler arasında her zaman var olması muhtemel olan  duygusal kış fırtınalarına maruz kalmamaları için, kadın-erkek ilişkilerinde bazı mesafeler konulmuştur.

- İslam’da kadınların her yeri avret kabul edilmesi söz konusu olmakla beraber, ihtiyaç anında, alışverişte, ihtiyaç duyulan bazı şeyleri konuşmada -şehvetle olmamak kaydıyla- yüzeysel bir bakışla muhataba bakılabilir. Kadınların el ve yüzlerinin açıkta kalmasına izin veren hikmet de bu olsa gerektir.

- İslam bir erkek ile bir yabancı kadının halvette/kapalı bir alanda baş başa kalmalarını yasaklamakla beraber, herhangi bir tarafta birden çok kişinin olması durumunda bunu halvet saymamaktadır.

- En önemli konu -öyle zannediyoruz ki- gayri İslami bir ortamda İslami prensipleri tartışmaktır. Çünkü İslam’ın ön gördüğü bir ortamda zaten bu tür sıkıntılar yaşanmaz ve kırk yönden günahlar insana saldırmış olmaz.

- Şunu da unutmamak gerekir ki, kendisine nikah düşen bir kadının eli ve yüzü dışındaki yerlere bakmamak farzdır. Bir defa bakmadığımız zaman bir farz işlemiş oluruz. Bir farz, birçok sünnet kadar sevap kazandırır.

Bu imtihan dünyasında böyle kötü bir ortam olan şu ahir zaman fitnesinde, günde belki onlarca vacip işlemek ele geçmez kârlı bir ticarettir. Unutmayalım ki, cennet ucuz değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun