Deve idrarı ile tedavi etme konusundaki hadis sahih midir, izahı nedir?

Tarih: 03.10.2020 - 11:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Deve sidiğinin şifa olduğu doğru mu?
- Özellikle bir hadis vesilesiyle üzerinde çokça durulan bu konuyu açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Başta Buhari ve Müslim olmak üzere bütün hadis kaynaklarında geçen söz konusu olayın özeti şöyledir:

"Hz. Enes anlatıyor: Ukl veya Ureyne kabilesi halkından sekiz kişilik bir grup Medine’ye gelip Hz. Peygamber’e biat ederek Müslüman oldular."

"Bir müddet sonra Medine’nin havası onlara dokundu ve hasta oldular. Şikayetleri üzerine Hz. Peygamber (asm), çobanlarıyla birlikte Medine’nin dışına çıkıp, develerin sütünden ve idrarından içmelerini tavsiye etti. Adamlar bir müddet develerin süt ve idrarından içtiler ve sağlıklarına kavuştular."

"Daha sonra, çobanları öldürüp develeri önlerine katıp götürdüler. Olaydan haberdar olan Hz. Peygamber birkaç adam peşlerine taktı ve nihayet onları bir yerde yakalayıp getirdiler. Hz. Peygamber onlara hak ettikleri ağır bir cezayı tatbik etti." (Buharî, Tıp, 5- 6; Müslim, Kasame, 9-11)

Hadiste tavsiye edilen, deve idrarı ile deve sütünden oluşan bir karışımdır. Art niyetli çevrelerin iddia ettiği gibi sadece idrar tavsiye edilmemiştir. Ayrıca herkese değil belli bir hastalığı olanlara tavsiye edilmiştir.

Açık, gizli vahye ve ilhama mazhar olmak suretiyle ilahi kontrol ve koruma altında olan Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam, kendi nefsinin istek ve arzusuna göre konuşmaz, onun konuştuğu vahiy ve ilhamdan başka bir şey değildir.

Onun için, hiçbir gerçek mümin sahih hadis kitaplarında yer alan hadisler konusunda bir şüphe duymaz. Üstad Bediüzzaman, Buhari ve Müslim gibi sahih hadis kitaplarında yer alan sahih hadislere, uydurma hadis veya zayıf hadis diyenlerin ya imanları zayıf veya hadisi anlamıyorlar demektedir.

Başta tıpla ilgili konular olmak üzere sahih hadislerin ifade ve işaret ettiği gerçekler, hiçbir bilimsel araştırmaya aykırı olmamıştır. Aksine başta Batı dünyası olmak üzere modern tıbbın kabul edip uyguladığı hususlar olmuştur. 

Deve İdrarı ile Tedavi

Develerin süt ve idrarlarında değişik hastalıklara şifa özelliğine sahip unsurlar bulunduğuna dair ilmî çalışmalar da söz konusudur. Mesela Avrupa’da “Avicenna” olarak tanınan Türk ve İslam Dünyasının en önemli Bilim Adamlarından biri olan İbn Sina, hayvan sidiklerinde sağlığa faydalı unsurların bulunduğunu kabul eder ve bunlar arasında sidiği en faydalı olanın, havası enfes olan Arap badiyelerinde otlayan develer olduğunu belirtir.(1)

Bu konuda yapılan bazı bilimsel araştırmalar da şöyledir:

1. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi yani “NASA” dahi idrar hakkında bir araştırma yapma ihtiyacı hissetmiştir. NASA’nın laboratuvar verilerine dayanan raporunda, idrarda faydalı maddelerin bulunduğu ortaya konmuştur.(2)

2. Dr. Johann Abele, 1995 yılında yayınlanan kitabında 5 milyon Almanın şifa bulmak için idrar kullandığını ifade eder.(3)

3. Birçok makalenin yer aldığı “Holistic Health Healing & Astrosciences” adlı kitabın ikinci cildinde “İdrar Terapisinin Mucizeleri” başlıklı makalede, idrar terapisinin soğuk algınlığından kansere ve eklem iltihabından AIDS’e kadar birçok hastalığı tedavi etme potansiyeline sahip olduğu yazar.(4)

4. Almanya’da faaliyet gösteren “Sağlık Merkezi” isimli kuruluşun internet sitesinde, idrar terapisinin bağışıklık sistemini aktive ettiği ve özellikle de alerji, astım, gut, romatizma, kronik ürogenital enfeksiyon ve cilt hastalıklarının tedavisinde çok iyi neticeler verdiği belirtilmektedir.(5)

5. Almanca bir kitap: Carmen Thomas, Ein ganz besonderer Saft, Urin, (Çok Özel Bir Su, İdrar), VGS Verlagsgesellschaft, Kِöln 1993. Bu kitap “Çişteki Mucize” başlığıyla Türkçeye de çevrildi. Leman Çalışkan’ın tercüme ettiği bu kitap, 1995 yılında “Doğan Kitap” tarafından basıldı. Hatta Pakize Suda “Hürriyet”teki köşesinde bir nevi tanıtımını da yaptı.(6)

Görüldüğü gibi, idrarın birçok hastalığa iyi geldiği yapılan araştırmalarla sabittir.

Hz. Peygamber Efendimiz (asm) ise 1.400 küsur sene evvel hastalanan birkaç kişiye bunu tavsiye etmekle âdeta asrımızda bir bilimsel mucize göstererek nübüvvetini tasdik etmiştir diyebiliriz.

Unutmamak gerekir ki, normal ve sıhhatli durumda kullanılması uygun olmayan hatta haram olan bir şey, tedavi için gerekli olduğunda hem uygun hem de helal olur; hatta elzem olabilir.

Dipnotlar:

1. İbn Kayyım, Zadu’l-Mead, 4/47.
2. https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19710023044.pdf
3. Dr. Johann Abele, Die Eigenharnbehandlung-Erfahrungen und Beobachtungen, (İdrar Terapisi-Deneyler ve Gözlemler), Haug-Verlag, 1995.
4. Dr. B.D. Sharma, Holistic Health Healing & Astrosciences (An International Sourcebook), Holistic Health & Healing in 21st Century, cild 2, B. Jain Publishers: 2003, sayfa 279.
5. https://www.zentrum-der-gesundheit.de/eigenurintherapie.html
6. bk. Hürriyet Gazetesi, Pakize Suda Köşe yazısı "Çişteki Mucize", 29 Temmuz 2006. Web Sayfası Erişim: 03 Ekim 2020.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun