Deve sidiği / idrarı içmek faydalı mıdır?

Tarih: 10.10.2020 - 10:33 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ebu Yusuf'a göre deve idrarı içmek faydalı mıdır?
- Deve sidiği necis midir, şifa mıdır?
- Özellikle bir hadis vesilesiyle üzerinde çokça durulan bu konuyu kısaca açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konu Türkiye medyasında da tartışıldı ve tartışılıyor. Hz. Peygamberi Efendimizin (asm) Medine’ye hariçten gelen ve hastalanmış bulunan bir grubu, devlete ait develerin bulunduğu yere gönderdiği, oradaki develerin hem sütlerinden hem de sidiklerinden içmelerini tavsiye ettiğine dair sahih rivayetler var. (bk. Buharî, Tıp, 5- 6; Müslim, Kasame, 9-11)

İşte bu rivayetler sebebiyle hem mezheplerde hem de ümmette büyük çoğunluk deve sidiğinin bazı hastalıklar için faydalı olduğunda, başka bir ilaç bulunmaz ve uzmanlar da tavsiye ederlerse, bunun kullanılmasında sakınca olmadığına kail olmuşlardır.

Buna karşı İmam Azam Ebu Hanife’den ve bir yorum-rivayette İmam Şafî’den bunun caiz olmadığı nakledilmiştir. Nevevî de bu görüşün şaz (cumhurun görüşüne aykırı, uygulanamaz) olduğunu kaydetmiştir. (Mecmû, 9/50; Fethu’l-Kadîr, 1/101,102)

Konuda uzman Müslüman bilim adamları da bu konuda ikiye ayrılmış durumdalar:

Bir grup, deve sidiğinin, deride, ciğerde, midede… özellikle iltihabî birçok hastalığa faydalı olduğunu savunuyorlar.

Diğer grup Peygamberimizin (asm) zamanındaki develerin beslenme çevresi ile bugünkünün farklı olduğunu, bugün bu çevrenin kirlendiğini, o günlerde tavsiye sidiği tavsiye edilen develerin belli bir otla beslendiklerini, mevcut develerin sidiğinde, faydalı maddeler yanında zehirli maddelerin bulunduğunu ve bunların galip olduğunu ileri sürerek deve sidiğini tavsiye etmiyor, zararlı olduğunu söylüyorlar.

Bu konuda şunu söyleyebiliriz:

1. Bu şifa, o zaman ve belli develerin sidiği ile ilgilidir, Peygamberimize vahiy ile bildirilmiştir, bu şartlarda şifası muhakkaktır, ancak başka zamanlar ve başka develer için geçerli değildir. (bk. Buhârî Şerhi Aynî, Lübnan, 2001, 3/230 vd.; Hidaye, 1/102)

2. Peygamberimizin (asm) o zaman, tavsiye ettiği kişilerin hastalıklarının tedavisi için başka bir çare bulunmadığından, “yalnızca belli hastalıklar için” bunu tavsiye etmiştir; yani tavsiye zarurete dayalıdır. Zaruret bulununca pis ve haram olan şeylerin yeme, içme, sürünme vb. şekkinde kullanılması caiz olur.

3. Bugün, Müslüman uzman doktorlar tavsiye etmeden ve başka bir ilaç da var ise deve sidiğini içmek, caiz olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun