Cennete girmek için ne yapmalıyız?

Tarih: 22.04.2024 - 16:45 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Özetleyecek olur isek bizi cennete götürecek ameller nelerdir?
- Bu huzusta hadis var mıdır acaba?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cennete gitmek için Cennetler Sahibinin (c.c) emir ve yasaklarına uymalıyız. Onun emir ve yasaklarınnın neler olduğunu Resulü (asm) bize anlatmış, uygulayarak göstermiştir. Bir hadis-i şeriflerinde "...Rabbinizin cennetine girersiniz." buyuruyor.

Ebû Ümâme Sudayy İbni Aclân el-Bâhilî (ra)’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (asm)’i Vedâ hutbesi’nde şöyle buyururken dinledim demiştir:

« اتَّقُوا اللَّه ، وصَلُّوا خَمْسكُمْ ، وصُومُوا شَهْرَكمْ ، وأَدُّوا زكَاةَ أَمْوَالِكُمْ ، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ »

“Allah’tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! (Bu takdirde doğruca) Rabbinizin cennetine girersiniz.”  (Tirmizî, Cuma 80).

Müslümanların tavır ve davranışları ebedî hayat ile sıkı sıkıya alakalıdır. Bu sebeple Müslümanın her zaman takva duygusunun etkisi altında yaşaması gerekir. Takva, öncelikle kulluğun gereği olan ibadetleri yerine getirmek, sonra da yasaklardan kaçınmakla isbat edilebilir. Kuru kuruya sade bir saygıdan söz etmek kimseye bir şey kazandırmaz.

Müslüman cennet yolcusudur. Yani onun en son hedefi cennette ebedi mutluluğu yakalamaktır. İşte hadis-i şerift bu mutlu sona ulaşabilmek için yapılması gerekenleri saymaktadır. Bunlar:

- Allah’tan korkmak,
- Beş vakit namaz kılmak,
- Ramazan orucunu tutmak,
- Zekâtı vermek ve
- Yöneticilere itaat etmektir.

Bu talimatın sevgili Peygamberimizb (asm) tarafından Vedâ hutbesi’nde verilmiş olması, ayrıca önem arzetmekte ve dikkat çekmektedir. Takva, her türlü ibadetin temelidir. Nitekim Allah Teâlâ zatını “Takvaya da ehil, mağfirete de ehil” (bk. Müddessir, 74/56) olarak tanıtmıştır. Yani azabından en çok korkulup sakınılacak olan da mağfiret edecek olan da sadece Allah Teâlâ’dır.

Bediüzzaman da cennete gidilecek yolu şöyle ifade ediyor:

"Evet, Cenâb-ı Hakka iman eden, elbette ana itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en makbulü ve en müstakimi ve en kısası, bilâşüphe, Habibullahın gösterdiği ve takip ettiği yoldur." (Lem'alar, 11. Lem'a, s. 61)

Hasılıkelam;

1. Hadiste sayılan amelleri işlemek takva gereğidir.

2. Takva, cennet yolu ve cennete giriş şartıdır.

3. Dünyada doğruluk, ahirette kurtuluş sebebidir.

4. Allah’a isyanı emretmedikleri sürece, yöneticilere itaat etmek gereklidir. (bk. Riyazü’s-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi, Peygamberimizden Hayat Ölçüleri, Erkam Yay., Hadis No: 74)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun