Bu, Tanrı sözü olamaz, deyip dinden çıkan oldu mu?

Tarih: 05.04.2022 - 07:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnternette bir yorum gördüm, "kadınlar sizin tarlanızdır dilediğiniz gibi yaklaşın", ayeti indikten sonra "Bu Tanrı sözü olamaz. " deyip dinden çıkanlar olmuş, diyordu.
 - Böyle bir olay var mı?
- Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu ayet sebebiyle dinden çıkan insanların olduğuna dair hiçbir bilgiye rastlayamadık. Hatta Türkçe internette de böyle bir bilgiye rastlayamadık.

İlgili ayetin ilgili cümlesinin iki meali şöyledir:

“Kadınlarınız tarlalarınızdır; tarlalarınıza dilediğiniz şekilde varın...” / “Kadınlar sizin ekeneğinizdir; ekeneğinize nasıl isterseniz öyle yaklaşın...” (Bakara, 2/223).

Öncelikle, ayette kullanılan asıl kelimeler üzerinden konuyu açıklamak daha uygun olur. Şöyle ki:

Meallerde “tarla” veya “ekenek” olarak tercüme edilen kelimenin aslı “HARS”dir. Bu kelimenin anlamı: “Ekilen tohum, tohumun ekildiği yer / tarla” şeklindedir.

Kur'an’da inkârcı birinin yaptığı kötü işlerine dikkat çekilirken, onun bazı kötü işleri şöyle nitelendirilmiştir: 

“Hakimiyeti ele aldığında (veya: yanından ayrıldığında) ise ülkede (veya: yeryüzünde) bozgunculuk çıkarıp ürünleri(hars) ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.” (Bakara, 2/205)

Diğer bir ayette ise şöyle buyurulur:

“Ektiğiniz tohumu (hars / tahrusun) düşündünüz mü? Onu siz mi (ziraat halinde yeşertip) bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren?” (Vakıa, 56/63-64)

Bu iki ayette zikredilen “hars” kelimesinin hem tarlada ekilen tohum hem tohumun ekildiği ekenek manasına geldiği anlaşılmaktadır.

“Kadınlarınız sizin ekeneğinizdir.” cümlesinin açık manası şudur:

Doğum yoluyla üreme, insanlığın devamı için Allah Teâlâ’nın koyduğu bir kanundur. İslam’a göre bunun meşruiyeti, nikâh akdiyle anne-babanın evlilik içinde birleşmesine bağlanmıştır.

Bilindiği üzere rahimdeki çocuğun (cenin) ilk aşaması, erkeğin spermi ile kadının yumurtasının birleşmesidir. Bu birleşmede sperm tohuma, kadının yumurtası ve rahimi de ekeneğe ve tarlaya benzetilmiştir.

Ayette özetle vurgulanan “Eşleriniz (neslin üremesi için) sizin tohumunuza elverişli münbit bir tarlanızdır” ifadesi, hem cinsel ilişkinin şekilleri konusundaki hükmün gerekçesidir hem de üreme hadisesinde kadının rolüyle ilgili bir benzetmedir.

Cinsî birleşmenin yolu ve şekli konusunda insanlık aleminin farklı anlayış, tutum ve uygulamaları vardır.

İslam’a göre meşru ve helal cinsel ilişki, birbiriyle evli bulunan bir kadınla bir erkek arasında olacak birleşme, -hangi pozisyonda olursa olsun-, mutlaka kadının üreme organından yapılacaktır. “Dilediğiniz yerden ekeneğinize (tohumunuzu ektiğiniz bir üretim yeri olan tarlanıza) varabilirsiniz” mealindeki cümlenin ifadesi bu gerçeğin altını çizmiştir. Yani cinsel ilişki pozisyonu ne şekilde olursa olsun, ama mutlaka spermi kadının rahmine ulaştıran bir yolu takip etmek gerekir.

Şimdi bu kadar ilmî, fakat zahiren müstehcen bir konuyu bu şekilde izah etmek; hem ilmî yönüne işaret etmek hem müstehcenliği akla hayale getirmeyecek şekilde nazik ve nazenin bir ifade tarzı, ancak Kur'an’a yakışır.

Unutmamak gerekir ki, yapan bilir elbette bilen konuşur.

"Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır." (Mülk, 67/13-14)

Şu halde, insanı yaratan kim ise, onun hakkında konuşacak olan da odur. Bize düşen, onun kelamını anlamaya çalışmaktır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Bakara suresi 223. ayette geçen, kadınlar sizin tarlanızdır, ifadesini ...

Allah'ın kadınlara, sürülmesi gereken tarla ve memeleri yeni ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun