Kandil Gecelerinde Yapabileceğiniz 19 Güzel Şey

Bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli bir takım ameller vardır ki bunlar afv ü mağfirete nail olmamıza, ecr ü sevap kazanmamıza, manevî terakki kaydetmemize, bela ve musibetlerden kurtulmamıza ve rıza–i İlâhiye ulaşmamıza birer vesiledir. Bunlardan bazılarını maddeler hâlinde kısaca ve toplu olarak hatırlamakta fayda var:

1. Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2. Peygamber Efendimiz (sav)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3. Kaza namazları, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek bir daha işlememek azmiyle günahlara pişmanlıkta bulunulmalı.

7. Bol bol zikirde bulunulmalı. 

8. Mü’minlerle helalleşilmeli; rızaları alınmalı.

9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10. Kişi kendine, ailesine ve diğer mü’min kardeşlerine isimlerini zikrederek dualar etmeli.

11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, engelli, yaşlı olanlar ziyaret edilip; sevgi, şefkat, hürmet gösterilip; hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli ve manevî iklimlerinde onları vesile ederek Hakk’a niyazda bulunulmalı.

17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakat yerine getirmeli.

18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla arayarak, mesaj çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

Cenab-ı Hak, bu güzel fırsatları değerlendirip kandillerden azami istifade eden kullarından eylesin. Âmin.

Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun