Bir insan Allah’ın Ferd ismine nasıl mazhar olur?

Tarih: 05.02.2014 - 01:44 | Güncelleme:

Soru Detayı

a) Ferd ismine mazhar olmak için ne yapmalıyım?
- Velayet mertebelerinden olan Ferdiyet makamının mahiyeti nedir?
- Bir insan Ferd ismine mazhar olursa ne olur; onda ne gibi haller zuhur eder, görünür?
- Velayet mertebelerinden olan ferdiyet ne demektir, bir insanda nasıl tecelli eder? Bir insanda ferdiyet tecelli etmesi ne demektir?

b) Biri insan ferdiyet makamına gelirse, o da eşsiz ve benzersiz mi olur?
- Bu yalnızca Allah'a ait bir sıfat olması gerekmez mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

a) Bunun özel bir tılsımını bilemiyoruz. İnsanlar Allah’ın emir ve yasaklarına riayet ederek, takva mertebesine ulaşırlar. Bu makam bir velayet mertebesidir. Bu takvalı duruş, farklı kimseler üzerinde farklı etki meydana getirir.

- Ferd ismi, Allah’ın birliğini ifade eder; eşi ve benzeri olmadığını ders verir.

Lem’alar’da, Ferd ismi için, “Vâhid ve Ehad isimlerini tazammun eden bir ism-i âzam” denilmektedir. Vahid ve Ehad isimleri de Allah’ın birliğini ifade ederler. Fakat, Ferd ismi Vahid ve Ehad isimlerinden daha şümullüdür. Ehad ismi Allah’ın zâtının birliğini, Vahid ismi sıfatlarının eşi ve benzeri olmadığını ifade ederken, Ferd ismi her iki mânâyı da bünyesinden toplar.

Buna göre, Ferd ismine, “zâtında ve sıfatlarında şerikten, eşi ve benzeri olmaktan münezzeh olan yegâne zât” şeklinde mana verilebilir.

- Hiç kimse kendi arzu ve isteklerine göre kendine bir mazhariyet kazandıramaz. Kaldı ki, Ferdiyet makamı gibi büyük makamlar, Gavs-ı Azam gibi çok az veliye nasip olan bir makama göz dikmek, peşinen bundan mahrum olmak manasına gelir. Bunları, takvanın derecesi yanında Allah’ın bir lütfudur. Allah dilediği kullarına fazladan lütuflarda bulunur.

- Ferdiyet makamına mazhar olan bir zat, Tarikatın hiyerarşik silsilesini takip etmek, kutb-u azamın emrine girmek zorunda kalmaz.

b) Ferdiyet makamına mazhar olan -haşa- Allah gibi eşsiz, benzersiz bir makam elde etmez. Zaten böyle bir düşünceye sahip olduğu andan itibaren Allah onun kulağından tutup dinin dışına atar.

- Hayatımızla Allah’ın Hay ismine mazharız, fakat biz de Allah gibi ezeli ve ebedi bir hayata mazharız diyemeyiz. Keza biz, Allah’ın Halık ismine mazharız, o bizi yaratmıştır. Bu ismin tecellilerine mazharız. Fakat zerre kadar aklı olan kimse ben de artık yaratıcıyım demez.

Hülasa: Bir isme mazhar olmak, o ismin yerine geçmek anlamına gelmez.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah'ın isimlerinden olan Ferd ne demektir? Ferdiyet ne anlama gelir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun