Bir beyit dahi olsa benden olan bir bilgiyi iletiniz, şeklinde bir hadis var mıdır?

Tarih: 27.01.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kaynaklarda “beyit” kelimesinin yer aldığı bir bilgiye rastlayamadık.

Veda Hutbesi'nde Hz. Peygamber (a.s.m)’in tekrar ettiği şu sözleri meşhurdur:

“Burada bulunanlar, bu sözlerimi burada olmayanlara ulaştırsın.” (Mecmau’z-Zevaid, 1/139).

Bazı rivayetlerde “ulaştıranın yüzünün ak olması" duası ile "duyanların daha kavrayışlı ve anlayışlı olabileceği” ifadeleri de geçer:

“Allah, bizden herhangi bir şeyi işiten ve işittiği gibi de tebliğ edip başkalarına aktaran kişinin yüzünü ak etsin. Çünkü tebliğ edilen kişi, benden işiterek tebliğ edenden daha anlayışlı ve kavrayışlı olabilir.” (Tirmizi İlim, 5; İbn Mâce, Mukaddime: 1, 18)

Bu ve benzeri hadislerde Peygamber Efendimiz (asm), mesajını yaymak için çevresindeki insanlara ve ümmetine sorumluluk vermektedir. Her Müslüman, bildiklerini haliyle ve diliyle başkalarına da bildirmelidir.

Rasülüllahı (asm), Veda Haccı’nda 120 000 küsur sahabe dinlemişti. İslam tarihi şahittir ki; o gün orada bulunan sahabelerden, sadece 15.000-20.000 kişi kendi ülkelerinde vefat etmişlerdir. Yani; neredeyse tamamı, bu tebliği neşretmek, orada öğrendiklerini diğer ülkelerdeki insanlara ulaştırmak ve anlatmak uğruna, başka ülkelerde vefat etmişler ve bir nevi şehid olmuşlardır.

Her gittikleri yerlerde:

"Ey insanlar Allah’a iman edin, dünya bir misafirhanedir. İnsan ise ömrü kısa ve vazifeleri çok bir misafirdir. Ebedî hayattaki saadet, burada kazanılacaktır."

"Bu dünya ahiretin bir tarlası hükmündedir. Burada ne ekersek orada onu biçeceğiz. Her hareketimiz ve bütün tavırlarımızdan hesaba çekileceğiz."

"Ey insanlar, şeytan (ve nefis) sizin apaçık düşmanınızdır. Niyetleri, size hoş ve şirin telkinlerle yaklaşarak, sizleri de kendi yanına, yani ebedî cehenneme sürüklemektir… Bu düşmanlar, dünyadaki imtihanımızın gereği olarak, bizlere sürekli musallat olacaklar. Bizler, 'onlara karşı direnmek ve tavır almak' hakkında, diğer arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi ve tüm insanları uyararak, karşı vaziyet alalım, dayanışma içinde olalım ki, hiçbirimiz zarar görmeyelim!"

diye anlattılar ve bu tebliğleri bizlere kadar ulaştırdılar.

Bizler de halimizle, yaşantımızla, dilimizle... meşru olan bütün yollarla anlatmalıyız; her yere, her insana ulaştırmalıyız…

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun