Ben ölünce beni şunun yanına gömün, vasiyetine uymak gerekir mi?

Tarih: 07.03.2021 - 12:29 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı kimselerin, “Ben ölünce beni şunun yanına gömün” veya “beni şuraya gömün” dediğini duymaktayız.
1. Bu vasiyete uymak gerekir mi, buna uyulmazsa bir sorumluluk olur mu?
2. Bu durumun dinen bir faydası var mı? Ölünün mezarının bir sevdiğinin yanında ya da adamın gömülmek istediği yerde bulunması bir şeyi etkiler mi, ölüye bir şey sağlar mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Herhangi bir yere defnedilmeyi vasiyet eden bir kimsenin vasiyetine uyulması dinen bağlayıcı olmadığından, bu vasiyete uygun hareket etmek zorunlu değildir. Fakat henüz defin gerçekleşmeden bu vasiyete uyulmasında da bir sakınca yoktur. (İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, 3/122; 10/348)

Cevap 2:

Vefat eden kişiye öncelikle imanı, salih amelleri, geride bıraktığı sadakay-ı cariyeleri, kendisi için yapılan hayırlı ameller, dualar... fayda verir.

Ayrıca, Müslüman olan bir kişiyi Müslüman mezarlığına defnetmek gerekir. 

Diğer taraftan, Resulullah (asm) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilir:

 “Ölülerinizi salih kimselerin arasına defnedin. Zira sağ olanlar kötü komşudan eziyet duydukları gibi, muhakkak ölü de kötü komşudan eziyet duyar." (Suyuti, Şerhu's-Sudur, v. 42 a, elyazma, Konya Yusufağa Küt. Nr. 7253 ve 7371/3) 

Ölülerin salih kişiler arasına defnedilmesini tavsiye eden bu hadis rivayetinin Ebu Hüreyre'den nakledilen şeklinin sahih olmadığını bildiren İmam Suyuti, aynı hadisin Hz. Ali'den sahih olarak rivayet edildiğini haber vererek, bu husustaki emrin doğruluğuna dikkat çekmiş ve hükmüyle amel edilebileceğini belirtmiştir. (bk. Suyuti,  el-Leali'l-Masnu'a, 2/233-234)

Buna göre, vefat eden Müslümanların, Müslüman mezarlığına defnedilmesiyle beraber, -mümkünse, bir zorluk ve sıkıntı olmayacaksa- salih ve mübarek zatların bulunduğu yerlere defnedilmesine özen göstermenin de bir sakıncası olmaz, hatta güzel olur.

Allah, bizim güzel zannımıza göre muamele buyurur:

"Ben kulumun bana olan zannı yanındayım." (Buhari, Tevhid, 35)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun