Azmış, güçlenmiş, emredici olmuş bir nefsi emmareyi nasıl yenebiliriz?

Tarih: 06.03.2015 - 05:52 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Normal bir Nefsi Emmareden çok daha azmış, güçlenmiş, emredici olmuş bir Nefsi Emmareyi nasıl yenebiliriz?
- Ciddiyim bazı nefisler oruçlu insanlara bile baskı yapabiliyor. Bende olmuştu bu, Oruçluyken nefsim yine de az da olsa baskı yapıyordu, Daha sonraları ise baskısı artıyordu, Oruçlu olduğum anda bile.
- Yani normalden çok daha güçlenmiş nefsi nasıl yenebiliriz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Nefs-i emmarenin bazı zamanlarda dozajını artırmasının bazı nedenleri olabilir. Kişinin içinde bulunduğu ruh haleti, çevre faktörleri gibi sosyal ve psikolojik nedenler olabilir. Şayet bu sebeplerin ne olduğunu tespit ederseniz, aksi bir tedavi metodunu kullanırsınız.

- Bir de sizin nefs-i emmarenin daha da azmasından maksadınız nedir?
- Size namaz mı kıldırmıyordu, oruç mu tutturmuyordu? 
- Yoksa siz sadece şehevi duyguların kabarmasına mı bu adı koyuyorsunuz?
Onu siz bilirisiniz...

- Genel olarak bildiğimiz nefs-i emmarenin dizginlenmesi, bir anlık tedbirlerle olmaz. Bunun nefsi levvameye geçmesi için bir terbiye zamanı gerekir. Nefs-i mutmainneye geçmek için de ayrı bir terbiye zamanı gerekebilir.

- Eğer maksadınız o andaki manevi huzurunuzu bozan duygusal bazı dürtüler ise, onların tedavisi de ciddi bir tefekkür ve iman şuurunun pekişmesiyle olabilir. O anda sizi görmekte olan ve kalbinizin içinden geçenleri okuyan Allah’a olan imanınızı arttırmanız nispetinde, nefsi dizginlemeniz mümkün olacaktır.

- Ayrıca, özellikle şehevi duyguların dizginlenmesi sık sık oruç tutarak, aç kalarak, riyazet yaparak mümkün olacağına dair hadisler vardır. “Evlenen kimsenin dininin yarısını korumaya almıştır.”(Heysemi, Mecme’u’z Zevaid, No: 7310; Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, 2/239) manasındaki hadisten de bunu anlamak mümkündür.

- Bununla beraber, bazı dürtüler var ki, namazın içinde de olur. Onlar daha ziyade vesveseler olup şeytanın telkinleridir. İnsan, onlara kulak vermemek, oralı olmamak, başka şeylerle meşgul olmakla kurtulabilir.

Şunu da söyleyelim ki, siz normal nefs-i emmareye karşı mücadelede başarılı olun, anormal olana karşı savaşınızda da galip gelirseniz. Korkarız ki, “normal üstü” pozisyonuna vurgu yapan da şeytan olabilir. Ki bununla insanı ümitsizliğe düşürmek isteyebilir.

- Kaldı ki, ölünceye kadar nefs-i emmare veya onun vekili sinir sistemindeki avukatlarından kurtulmak mümkün değildir. Bu imtihanın devamı için gereklidir.

Bediüzzaman Hazretlerinin işaret ettiği gibi,

“...bazan olur ki, nefs-i emmare, ya levvameye veya mutmainneye inkılab eder; fakat silâhlarını ve cihazatını a'saba devreder. A'sab ve damarlar ise, o vazifeyi âhir ömre kadar görür. Nefs-i emmare çoktan öldüğü halde, onun âsârı yine görünür. Çok büyük asfiya ve evliya var ki, nüfusları mutmainne iken, nefs-i emmareden şekva etmişler. Kalbleri gayet selim ve münevver iken, emraz-ı kalbden vaveylâ etmişler. İşte bu zâtlardaki, nefs-i emmare değil, belki a'saba devredilen nefs-i emmarenin vazifesidir.” (bk. Mektubat, s. 329)

İlave bilgi için tıklayınız:

Nefsin ölümü mümkün müdür? Değilse onu yenmenin veya terbiye ... 
"Nefis" ile "Nefs-i emmare" ne demektir, aynı şeyler mi, yoksa farkları var mı?
İnsanların kaçınması gereken nefsin istek ve arzuları nelerdir?..
Nefsimize nasıl hakim olabiliriz? Nefsin ve şeytanın desiselerinden ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun