Allah, keyfi davranmamayı kendisine vacip kılmış mıdır?

Soru Detayı
Bir kitapta şöyle bir söze rastladım. "Allah keyfi davranmamayı kendisine vacip kılmıştır" Bu söz ne kadar doğrudur ve doğruluğuna delil nedir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Eğer “keyfi davranmamak” tan maksat haksızlık, zulüm yapmamak ise, bu söz doğrudur. Zaten bu ifadeden anlaşılacak şey de bu olsa gerektir. Bunun pek çok delilleri vardır.
Evvela, Allah’ın bir ism-i celili Adl’dir ki, her şeyde adalet yapar ve asla zulmetmez.
“Allah kullarına asla zulmedecek değildir.”(Al-i İmran, 3/182) anlamına gelen bir çok ayet vardır.  “Allah kendine rahmeti/merhametli davranmayı yazmıştır.”(Enam, 6/12) mealindeki ayetten de Allah’ın kimseye zulmetmeyeceğini, keyfî davranmayacağını anlamak mümkündür. Çünkü, rahmet zulme zıttır.
- Kur’an’da yer alan “sünnetullah” kavramı da Allah’ın her suç için uygun bir cezayı tespit ettiğini ve o ölçüyü aşan bir şey yapmayacağını göstermektedir.
 “Zerre miskal hayır yapan onu görür, zerre miskal şer yapan da onu görür.”(Zilzal, 99/8) mealindeki ayet de ilahî adalet mekanizmasında keyfiliğe yer olmadığını göstermektedir.
- Kıyamet günü Allah insanların hesabını görürken, ortaya -keyfiyeti bizce meçhul- bir mizan/tartı koyar, iyilik veya kötülüklerden hangisinin daha ağır geldiğine bakarak ceza veya mükâfat verecektir. (bk. Karia, 101/6-8). Bu da Allah’ın keyfî davranmayacağının çok açık bir delilidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
2.327 kez okundu
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun