Allah, keyfi davranmamayı kendisine vacip kılmış mıdır?

Tarih: 02.03.2009 - 01:32 | Güncelleme:

Soru Detayı
Bir kitapta şöyle bir söze rastladım. "Allah keyfi davranmamayı kendisine vacip kılmıştır" Bu söz ne kadar doğrudur ve doğruluğuna delil nedir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Eğer “keyfi davranmamak” tan maksat haksızlık, zulüm yapmamak ise, bu söz doğrudur. Zaten bu ifadeden anlaşılacak şey de bu olsa gerektir. Bunun pek çok delilleri vardır.
Evvela, Allah’ın bir ism-i celili Adl’dir ki, her şeyde adalet yapar ve asla zulmetmez.
“Allah kullarına asla zulmedecek değildir.”(Al-i İmran, 3/182) anlamına gelen bir çok ayet vardır.  “Allah kendine rahmeti/merhametli davranmayı yazmıştır.”(Enam, 6/12) mealindeki ayetten de Allah’ın kimseye zulmetmeyeceğini, keyfî davranmayacağını anlamak mümkündür. Çünkü, rahmet zulme zıttır.
- Kur’an’da yer alan “sünnetullah” kavramı da Allah’ın her suç için uygun bir cezayı tespit ettiğini ve o ölçüyü aşan bir şey yapmayacağını göstermektedir.
 “Zerre miskal hayır yapan onu görür, zerre miskal şer yapan da onu görür.”(Zilzal, 99/8) mealindeki ayet de ilahî adalet mekanizmasında keyfiliğe yer olmadığını göstermektedir.
- Kıyamet günü Allah insanların hesabını görürken, ortaya -keyfiyeti bizce meçhul- bir mizan/tartı koyar, iyilik veya kötülüklerden hangisinin daha ağır geldiğine bakarak ceza veya mükâfat verecektir. (bk. Karia, 101/6-8). Bu da Allah’ın keyfî davranmayacağının çok açık bir delilidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun