Allah, kalû belâda, insanları ruh ve beden olarak huzuruna aldı mı?

Tarih: 15.01.2016 - 02:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Araf 172 tefsirinde ehli sünnetin savunduğu “Ademoğullarını kıyamete kadar yaşayacak olanları Allah ruh ve beden olarak huzuruna aldı ve ben sizin rabbiniz değil miyim diye sordu, evet dediler.” görüşü var mıdır?
- Eğer varsa o ruh ve bedenler ahidden sonra ne olmuştur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir:

“Hani Rabbin, âdemoğullarının bellerinden soylarını çıkarmış ve onları kendilerine karşı şahit tutmuştu. 'Ben sizin Rabbiniz değil miyim?' diye sorunca, onlar 'Evet, Rabbimizsin, buna şahitlik ederiz.' dediler. O sizi böylece şahit tuttu ki, kıyamet gününde 'Biz bundan habersizdik.' demeyesiniz.” (A'raf, 7/172)

Görüldüğü ayette açıkça “ruh” kavramı geçmez. Mealde “soy” olarak tercüme edilen kelimenin orijinali: “Zürriyet” tir. Bu kelime, soy, nesil manasına gelir. Türkçede de bu anlamda kullanılır. Ayette: “Allah ruh ve beden olarak huzuruna aldı.” mealinde bir ifade yoktur.

Ancak, bu gaybi olan olayın nasıl cereyan ettiği  kesin olarak bilinmediği için alimler tarafından farklı yorumlara sahne olmuştur. Bu yorumları genel anlamda iki gruba ayırmak mümkündür:

Birincisi: Ayetin ifadesini hakiki manada kabul eden alimlerin görüşüdür. Bu görüşte olanlar da kendi aralarında “Âdem’in belinden zürriyetlerinin nasıl dışarı çıkarılıp soruya muhatap edildiği” konusunda farklı yorumlara sahiptir.

Bu yorumlardan biri şöyledir: “Allah cesetleri/bedenleri yaratmadan önce ruhları yarattı. Bu ruhlarda kendilerine hitap edilenleri anlayacak, şuur, kabiliyet ve bilinç yarattı. İşte burada “Ben sizin rabbiniz değil miyim?” hitabı bu ruhlara yapılmıştır. (bk. Kurtubi, ilgili ayetin tefsiri) Ve bu ruhlar daha sonra  insanların bedeniyle birleşen aynı ruhlardır.

İkincisi: Ayetin ifadesini bir hakikat değil, mecaz olarak anlayanların görüşüdür.

Bunlara göre, Allah insanları, kendi babalarının sulbünden çıkardı. Ayetin “beniâdem/âdemoğulları” ifadesinden de bunu anlamak mümkündür. Yani her insanı sperm olarak babasının sulbünden alıp, cenin olarak annesinin rahmine bırakır, orada değişik safhalardan geçirir, sonunda -Allah’ın varlığı ve birliğinin delillerini anlayacak kabiliyetlerle donatıp- mükemmel bir  insan olarak dünyaya gönderir..

İşte bu fıtri donanımlar  manen “Belâ = Evet, Sen Rabbimizsin” demek hükmüne geçmiştir.

Bu ayetin ifadesi,

“Allah gök ve yere: ‘isteyerek veya istemeyerek de olsa (bana) itaat edip boyun eğmeye gelin.’ dedi. Onlar da ‘Biz isteyerek geldik.’ dediler.” (Fussilet, 41/11)

mealindeki ayetin ifadesinin bir benzeridir.(bk. Razi, Beydavi, Kurtubi, İbn Aşur, Meraği, ilgili ayetin tefsiri)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kalû belâ ve misak hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun