Ahkaf suresi 30. ayette, cinler dinledikleri ayetler hakkında "Biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik." diyorlar. Neden Tevrat'tan sonra gelen Zebur ile İncil yerine Tevrat diyorlar?

Tarih: 15.11.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ahkâf Suresi, 29 - 31. Ayetler:

29. "Ey Muhammed! Hani biz cinlerden bir grubu Kur'ân'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar Kur'ân'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine 'susun' dediler. Kur'ân'ın okunması bitince de birer uyarıcı olarak kavimlerine döndüler."

30. "Onlar kavimlerine şöyle dediler: Ey kavmimiz! Gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik. O kitap gerçeği ve doğru yolu gösteriyor."

31. "Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun ve O'na iman edin ki, Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azabdan korusun."

İlgili Ayetlerin Açıklaması:

29. âyet, Allah'ın yönlendirmesi ile dinleme arzusunun cinlerden geldiğini ifade etmektedir. Yine bu âyetler grubu, cinlerin de inançları ve dinleri bulunduğuna, inanç ve amellerine göre karşılık göreceklerine delalet etmektedir.

Tevrat ile Kur'an arasında Zebur ve İncil de gelmiş olduğu halde, cinlerin bunlardan söz etmemeleri, Tevrat'ın iman, ibadet ve muamelât hükümlerini tam olarak İhtiva etmesi bakımından diğerlerinden farklı ve onların da atıf kaynağı olmasına dayanmaktadır.

Bazı tefsirciler cinlerin bu ifadelerinden hareket ederek onların da çeşitli dinlere mensup bulundukları, burada sözü geçen cinlerin Yahudi oldukları sonucunu çıkarmışlardır. (Kurtubî, el-Cami' li Ahkami'l-Kur'an, 209)

(bk. Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu: IV/715-716.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun