Abdest, teyemmüm ve gusül olmazsa, bunları almak için imkân da yoksa, namaz kılmak caiz midir?

Tarih: 03.07.2006 - 13:43 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuyla ilgili şu içtihatlar vardır:

a) Abdestin yanında teyemmüm yapma imkânı da bulunmadığında, namaz yine kılınacak ve iade veya kaza da edilemeyecektir. Ahmed b. Hanbel, Müzenî ve Sehnûn bu ictihadı ileri sürmüşlerdir.

b) Bu durumda namaz farz olmaz.

c) Namazı bu durumda abdestsiz kılmazlar, ama sonradan kaza ederler. Ebû Hanîfe, Sevrî ve Evzâ'î'nin ictihadları böyledir.

d) Namazı kılarlar, ama sonra imkân bulunduğunda abdest alıp yeniden kılarlar (iâde).

e) Bu durumda namazı (abdestsiz) kılmak müstehab, yeniden kılmak ise farzdır.

f) İmam Ebû Yusuf’a göre ise, böyle de olsa, namazı terk etmesi doğru değildir, İmam Muhammed bin Fazl diyor ki:

"İmam Kerhî'ye ait Camiussağîr'de şu açıklamayı gördüm: İki eli ve iki ayağı kesik olan kimsenin yüzünde de bir yara bulunursa, o takdirde abdestsiz ve teyemmümsüz namaz kılar ve sonra da bunu iade etmez." En sahih olan da budur. (Zuheyriyye - Fetâvâ-yi Hindiyye)

Bu farklı ictihadlar içinde “Namazın -abdest ve teyemmüm imkanı bulunmadığında- abdestsiz ve teyemmümsüz de olsa kılınması, her hâlükârda namazın geçirilmemesi, kazaya bırakılmaması” tercih edilebilir.

Buna göre, her ne olursa olsun namazın şartlarından birisi olmasa bile, namazı terk etmemek gerekir. Örneğin avret yerlerini örtecek kadar bir elbisesi olmayan bile namazını kılar. Buna göre gusül, abdest ya da teyemmüm alma imkânını bulamayan bir kimse de namazlarını kılmalıdır. İmkân bulur bulmaz gerekli temizliğini yapar.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun