“Zahmette rahmet vardır.” anlamına gelen bir hadis var mıdır; varsa ne demektir?

Tarih: 24.12.2011 - 11:23 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu sözün bir hadis olduğuna dair bir bilgiye rastlayamadık.

Ancak bu manaya gelen veya bunu çağrıştıran bazı rivayetler vardır. Mesela;

a. "İbadetlerin en faziletlisi en meşakkatli olanıdır.”(Aclunî, 1/155). Bu hadis rivayeti senedi bakımından alimler “la asle lehu= sağlam bir senedi yok” demişlerse de, Aliyyu’l-Karî bunun manasının sahih olduğunu söylemiş ve delil olarak da “Ücret/sevap meşakkatle doğru orantılıdır.” manasındaki -Buhari ve Müslim’de yer alan- sahih hadisin rivayetini göstermiştir. (bk. age.)

b. “Sabır (sevabı çok olan mükemmel sabır) ancak musibetin ilk sadmesi anında gösterilendir.”(Buharî, Cenaiz,31).

c. İbn Abbas’tan nakledildiğine göre, Resulullah’a “Amellerin en faziletlisi hangisidir?” diye sorulunca, “(Amellerin en faziletlisi) En meşakkatli olanıdır.” diye cevap vermiştir. (bk. age.)

Bu gibi rivayetlerin manası şudur: Hayırlı işlerde ne kadar meşakkat varsa sevabı da o kadar fazladır. Çünkü sevabın oranının, karşılığı bulunduğu işle doğru orantılı olması adaletin gereğidir.

Nitekim, bir hadis-i şerifin rivayetine göre, Peygamberimiz (asm):

“Kur’an’ı zahmetle, sıkıntıyla okuyan kimseye iki sevap vardır.” (Müslim, Musafirin, 788)

buyurmuştur. Buna göre, bu sevaplardan biri -söz konusu kişi- Kur’an’ı okuduğu için, diğeri ise okurken çektiği sıkıntı için verilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun