Sadece Allah'a inanan bir kişi cennete gidebilir mi? Fetret ehli hakkında bilgi verir misiniz? Hristiyan ve Yahudiler de cennete girebilir mi?

Tarih: 16.09.2006 - 21:39 | Güncelleme:

Soru Detayı
Avrupa'da yaşıyorum. Geçen bir mecliste bahis geçen konuya dair sizden cevap almak istedim. Allah'ın varlığına inanan, lakin peygamberimize ve de kitaplara inanmayan yahut Allah'a inanıp hiçbir dine mensup olmayan kişilerin ahiretteki durumları ne sekilde olacaktır? Allah'a inanan her kimse gayrimüslim de olsa cennete gidecek midir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

“İman tecezzi kabul etmez.” Yani, iman hakikatleri bir bütündür; birine iman etmemek insanı dinden çıkarmaya yeter.

Allah'a inanan bir mümin O’nun kitabı olan Kur'an'a da iman edecektir ki Rabbini hak bir itikat üzere bilebilsin. İnsan aklı ancak kendisini ve bu alemi bir yaratanın olduğunu bilebilir, ama onun sıfatlarını, fiillerini, isimlerini, emir ve yasaklarını, ebed yurdunu, cennetin yollarını, Allah bildirmedikçe bilemez. O halde Allah'a ve Kur'an'a imanın birbirinden ayrı düşünülmesi kabil değil. Kur'an’a inanan insan, Peygamberimizin (asm) risaletine ve vahiy meleği Cebrail'e (as) de inanma durumundadır. Bu ise peygamberlere ve meleklere imanın ilk ve en büyük adımı. Kur'an’a ve peygambere inanan bir insan ise Kur'an’ın bildirdiği ve Allah Resulünün (asm) öğrettiği bütün hakikatlere inanır ve bütün ibadetlere sarılır.

Sadece Allah'a inanmakla kurtuluşa erebilecek zümre, fetret devrinde yaşayan, hiçbir dinden, hiçbir peygamberden haberi olmayan, kendisine vahiy tebliğ edilmeyen, ibadet nedir bilmeyen kimselerdir. Asrımızda bu tip insanlar var mıdır, bilemiyorum. Eğer varsa onlar için sadece kendilerini birisinin yarattığına inanmaları kafi gelebilir. Biz diğer insanları bu zavallıların derecesine indirmekle değil, bunları arayıp bulup kendilerine gerçek imanı anlatmakla mükellefiz.

Fetret kapsamına girmeyen Yahudi ve Hristiyanlar cennete giremezler.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Fetret ehlinin, yani İslam'dan haberi olmayanların sorumluluğu var mıdır?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun