Rızık kapısı, Arş-ı Ala'dan ta yerin derinliklerine kadar açıktır, sözü hadis midir?

Tarih: 01.08.2019 - 10:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Rızık kapısı Arş-ı Ala'dan ta yerin derinliklerine kadar açıktır. Allah her kulunu himmet ve gayreti derecesinde rızıklandırır.”
- Bu sözün hadis olduğu söyleniyor, kaynağı ve sıhhat durumu nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Rivayete göre, Peygamber Eefendimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Şüphesiz rızık kapısı Arş'ın yanından ta yerin derinliklerine kadar açıktır. Allah her kuluna himmeti / gayreti nisbetinde rızkını verir.” (Hilyetu’l-Evliya, 10/73; Feyzu’l-Kadîr, h.no: 4653)

Alimler bu hadisin sahih olmadığını belirtmişler, senedindeki bazı raviler de değişik muhaddisler tarafından eleştirilmiştir. (bk. İbnu’l-Cevzi, Mevzuat, 2/179).

Fakat bu rivayetin manası sahihtir. Çünkü bu hadiste geçim yollarının; çalışma sahasının ne kadar geniş olduğunu işaret edilmiştir. 

“Gökte de hem rızkınız (rızkınızın vesileleri), hem de size vâd olunan cennet vardır.” (Zariyat, 51/22) 

mealindeki ayetin ifadesi de bu hadisin manasının doğruluğunu desteklemektedir.

Bu hadiste insanların rızık, geçim kaynağının geniş sahasına vurgu yapılmış ve herkesin gayret ve çalışması nisbetinde istifade edeceğine işaret edilmiştir.  

Hadisin ikinci cümlesi olan “Rızkınızı yerin derinliklerinde arayın.” şeklindeki ifadesi, bağımsız bir hadis olarak kaynaklarda yer almıştır. (bk. Beyhaki, Şuabu’l-iman, 2/87; Kenzu’l-Ummal, 4/21/9302)

Yaklaşık 15 asır önce, bu bilgiyi ancak bir peygamber verebilir. Özellikle altın, gümüş, bakır, fosfat, uranyum… gibi madenlerin, petrol, doğalgaz… gibi enerji kaynaklarının dünya ekonomisindeki yeri herkesin malumudur. Günümüzde bu maden ve enerji kaynaklarının rezervleri hakkında bir kısım tahminler yapılmaktadır. Petrol, maden gibi kıymettar hazinelerin yer altında olduğu artık gözle görülen bir gerçektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun