Rabbiniz birdir, ifadesindeki bir, tek mi aynı mı?

Tarih: 31.01.2023 - 08:55 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Rabbiniz birdir, atanız da birdir, hadisindeki birlik tek anlamında mıdır yoksa hepinizin Rabbi aynıdır yani Allah’tır anlamındadır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Rabbiniz birdir” demek "aynıdır" demektir. Birlik aynilik, aynilik de birliktir. Zira, aynı olmayan varlıklar en az birden fazladır. Keza, bir olmayan varlıklar da aynı olamaz. Fakat makama göre bu manalardan biri öne çıkar. Örneğin;

“Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın Araba; beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur...” (İbn Hanbel V, 411)

manasındaki hadisteki makamın iktizasına göre, “Bir” kavramı “aynı” manasına gelir. Çünkü burada Allah’ın vahdaniyeti / birliği değil, insanların birliğine vurgu yapılmıştır. Yani mahlukiyet itibariyle aynı yaratıcının yaratıkları; soy itibariyle aynı atanın/ Hz. Âdem’in çocukları olduğuna dikkat çekilmiştir.

Vahid ve ehad kavramları Allah hakkında kullanıldığında, “bölünmesi (tecezzî, inkısam) ve sayısının artması (tekessür) mümkün olmayan bir, tek, yegane varlık” manasını ifade eder.

Buradaki birlik, herhangi bir sayı dizisinin ilk basamağı anlamında değildir; Allah’ın cüzlerden teşekkül eden birleşik (mürekkeb) bir varlık olmadığı, benzeri ve dengi bulunmadığı manasını taşır.

Vahidiyet ile ehadiyetin farkı nedir?

Vahdaniyet ile ehadiyet arasındaki fark ve bunların kâinattaki ...

Cemalde ehadiyet, Celalde vahidiyet ne demektir, nasıl olur ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun