Pazar günü dört rekat nafile namaz kılmakla ilgili hadis var mı?

Tarih: 23.11.2021 - 08:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Pazar günü dört rekât namaz kılıp her rekatında Fatiha ile Amenerrasulü diye bilinen ayetleri okuyan kimseye Cenab-ı Hak, Hristiyan erkek ve kadınların sayısı kadar iyilik yazar. Bir peygamber sevabı verir. Onun için bir Hac ve Umre sevabı yazar. Her rekâtına karşılık bin Namaz yazar ve Namazda okuduğu her harfe karşılık ona cennette miskten şehirler verir. (Kaynak: İ. Ulumuddin: İ. Gazali)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili rivayet şöyledir:

“Kim pazar günü bir selamla dört rekat namaz kılar ve her bir rekatta bir defa el-Hamdü'yü bir defa ve Amene’r-Rasûlü'yü sonuna kadar okursa, Allah o kimse için her bir Hristiyan erkek ve kadın sayısınca bin hac ve bin umre yapmış sevabı yazar. Yine her bir rekat için bin namaz sevabı yazar ve kendisi ile ateş arasına bin hendek koyar. Ayrıca onun için cennette sekiz kapı açar ki istediği kapıdan girsin. Ayrıca kıyamet gününde her türlü ihtiyacını da karşılar.”(1)

İbnü’l-Cevzî, bu rivayetin uydurma olduğunu ve ravilerinin çoğunun bilinmediğini belirtmiştir.(2)

Bu rivayeti İmam Gazali Ebu Hureyre’den şu metinle nakletmektedir:

“Kim pazar günü dört rekat namaz kılar ve her bir rekatta Fâtihatü'l-Kitâb ve Âmene’r-Rasûlü’yü bir defa okursa, Allah onun için her bir kadın ve erkek Hristiyan sayısınca sevap yazar ve ona nebi sevabı verir. Yine ona hac ve umre sevabı yazar. Ayrıca her bir rekat sayısınca bin namaz kaydeder. Allah ona cennette de her bir harf karşılığında güzel kokulu miskten bir şehir verir.”(3)

Zeynuddin Iraki, bu rivayeti Ebû Musa el-Medînî’nin Ebû Hureyre hadisi olarak zayıf bir senedle naklettiğini belirtmiştir.(4)

Gazali’nin "Pazar günü namazı" ile ilgili Hz. Ali’den nakledildiğini belirttiği bir başka rivayet de şöyledir:

“Pazar günü çokça namaz kılmak suretiyle Allah’ı birleyiniz. Zira Allah birdir ve onun ortağı yoktur. Kim pazar günü öğle namazının farz ve sünnetinden sonra dört rekat namaz kılar, ilk rekatta Fâtihatü'l-Kitâb ve Tenzîlü’s-Secde’yi (Secde sûresini), ikincide Fâtihatü'l-Kitâb ve Tebâreke’yi okur, ardından teşehhüd eder ve selam verir, sonra kalkar ve geri kalan iki rekatı kılar ve her bir rekatta Fâtihatü'l-Kitâb ve Cuma suresini okur, ardından da Allah’tan ihtiyacının karşılanmasını isterse, onun ihtiyacını gidermek Allah üzerine hak olur.”(5)

Iraki bu hadisi Ebû Mûsa el-Medîni’nin senetsiz olarak rivayet ettiğini bildirmiştir.(6)

Keşfü'l-Hafâ sahibi Aclûnî haftanın her bir günü için özel olarak kılınan namazların fazileti ile ilgili olarak nakledilen rivayetlerin tamamının uydurma olduğuna dikkat çekmiş, bu bağlamda yukarıdaki rivayeti örnek olarak naklettikten sonra bu rivayetin uydurma olduğu şeklindeki İbn Kayyim el-Cevziyye’nin görüşüne katılmıştır.(7)

İlave bilgi için tıklayınız:

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları ...

Kaynaklar:

1) İbnü'l-Cevzî, Mevdû'ât, II, 40-41; Suyûtî, el-Leâliü’l-Masnû’a, II, 50; İbn Arrâk, Tenzîhü'ş-Şerî'a, II, 86; Şevkânî, el-Fevâidü'l-Mecmû'a, s. 45.
2) İbnü'l-Cevzî, Mevdû'ât, II, 41.
3) krş. Gazâlî, İhyâ, I, 197.
4) Irâkî, el-Muğnî, I, 197.
5) Gazâlî, İhyâ, I, 197.
6) Irâkî, el-Muğnî, I, 197.
7) Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, II, 411; bk. Muhammet Yılmaz, Muayyen Zamanlarda Kılınması Tavsiye Edilen Nafile Namazlar ve Bu Namazlara Kaynaklık Eden Rivayetler, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: 6, sayı: 2, s. 63-99.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun